Marks Kommun och sanningen bakom det bristfälliga beslutet

Gårdagens Uppdrag Granskning var en studie i hur man inte ska agera när man arbetar för barnens bästa.

Det agerande som Marks Kommun har ägnat sig åt har med all rätta kritiserats stenhårt av Socialstyrelsen och ett antal politiker och tjänstemän har antingen avgått eller blivit avstängda från sina tjänster när problemet dessutom visade sig inte handla om ett enskilt fall utan om ett 15-tal barnärenden.

Vid sidan om detta så vet vi alla vid det här laget hur Uppdrag Granskning arbetar i ett fall som detta. Det handlar om att gång efter gång upprepa samma sak om och om igen för att förstärka bilden av det goda och det onda. Det är ett effektivt sätt att låta tittaren sjunka in i den bild av verkligheten som programmet vill.

Jag betvivlar ingenting av det som har konstaterats att Marks Kommun har gjort fel i det aktuella ärendet eller i något av alla dom andra fall som Socialstyrelsen granskat. 

Det jag däremot inte köper fullt ut är på vilket vis den aktuella fostermamman har agerat på. Även om det enligt expertisen i gårdagens program inte finns något juridiskt felaktigt i hennes sätt att offentligt i sin blogg skriva mamman till barnen och andra omständigheter som inte har med hennes relation till myndigheterna, som bevisligen är den felande länken i hanteringen, att göra.

Om man agerar för två små barns bästa i ett så utsatt läge som de ändå befinner sig i så anser i alla fall jag att hon borde ha låtit bli att gå så långt i beskrivningen av det hela som hon uppenbarligen har gjort. 

För barnens bästa hade hon kunnat gjort ett annat val även om det inte hade förändrat möjligheterna för att hon och hennes man skulle kunna återförenas med barnen på deras gård.

För sakens skull vill jag poängtera att hur jobbiga fosterföräldrarna än må ha ansetts vara för socialtjänsten i Mark så är det inte det som ska avgöras utan hur lämpliga de var att fortsätta ta hand om de två barn som hade varit hos dom i fyra års tid.

Om personkemin inte stämde med den icke namngivna socialsekreteraren så kanske hon borde ha haft insikt nog att lämna över ärendet till en kollega även om det inte heller, att döma av Socialstyrelsens totala slakt av Marks Kommun, skulle ha lett till något bättre.

På grund av den bristfälliga hanteringen så vet vi inte heller om det hade kunnat varit ett korrekt beslut att skilja barnen ifrån fosterföräldrarna, men under andra förutsättninger, eller om det otvivelaktigt var så att ett fortsatt boende där var det allra bästa för barnen.

Det svaret och hela sanningen om detta fall har vi inte fått se. Bara att Marks Kommun har hanterat det under all kritik.

Bloggat: Ann-Maris blogg, CattasBubbla, Monica Antonsson 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , Intressant.se