Anton Abele vill skärpa reglerna för vårt internet-användande

Fokus ställer tio frågor till Anton Abele om hans nyvunna riksdagsplats och hur han ser på olika delar av politiken.

Om sig själv och det kritiska röster som har höjts emot honom säger han så här:

I mitt fall handlar 98 procent av den kritik jag får om mitt utseende, min ålder eller min bakgrund. Det är mycket förtal. De 2 procenten som kritiserar mina sakfrågor är som sagt få.

Det finns dom som använder utseende, ålder och bakgrund som sina argument emot honom, men riktigt så enkelt är det ändå inte. Det finns åtskilligt bättre argumentation i frågan och det finns också kritik emot de argument i sakfrågor som Anton Abele framför.

En av dessa frågor som han själv påminner om i Fokus är han syn på internet och de regleringar som han vill ha där. Där säger han så här till Fokus:

Jag tror att vi behöver stärka våra lagar när det gäller nätet. Internet är ett vilda västern där inga regler tycks gälla. Det är ett internationellt problem, och finns strängare lagstiftning i ett land flyttas bara servrar till andra länder. Lösningen kan vara ett samarbete inom EU.

Det är helt i linje med de åsikter han framförde för ett år sedan på SVT Debatt och där han med enormt stor spridning vek ut sin skepsis utan att kunna rikta in kritiken emot vad det konkret handlar om.

Redan då använde han vilda västern som ett epitet på vad som sker på bloggar. Några utdrag ur hans text:

"I bloggarnas värld verkar inga regler gälla och personlig integritet kan verkligen ses som en bristvara. Den etik och moral som man talar om att alla "känner till", märker man verkligen inte av i inläggen. På bloggarna skriver människor precis vad de känner för. Tankar och åsikter som de normalt sett aldrig skulle våga stå för, vågar de plötsligt skriva om. Man skulle kunna kalla det ett digitalt Vilda Västern."

"Det skrivs och publiceras texter som aldrig annars skulle få redaktionellt utrymme. Det måste ses som en stor fara att många bloggare och skribenter på Internet har ringa eller inga kunskaper om etik och moral samt om de lagar som gäller."

Lösningen på detta är enligt Anton Abele att reglera möjligheterna att fritt använda internet. Internet ska regleras, helst på EU-nivå, så att den etik och moral som han vill ska gälla kan upprätthållas.

Nu framgår det inte hur han har tänkt sig att detta ska regleras, men att det skulle kunna ske på annat sätt än genom massiva inskränkningar och en övergripande övervakning av vad vi gör på internet har jag mycket svårt att se.

Anton får gärna förklara hur han anser att det internationella samarbetet ska se ut för att stävja det han kallar vilda västern.

Jag ser det inte på något annat vis än att vi har fått ytterligare en allianspolitiker i riksdagen som tycke att det där med statlig övervakning och FRA-lagen är en ganska bra grej trots allt. 

I grunden handlar det om ytterligare inskränkningar i allas vår personliga integritet för att komma åt den del av internet som Anton Abele anser skriver precis vad de känner för utan att ta ansvar för följderna. För detta ska vi alla övervakas lite till.

Trots att Piratpartiet misslyckades i valet så är frågorna kring integritet och övervakning precis lika viktiga att fortsätta kämpa för. Om det är Piratpartiet som ska gå i fronten för detta eller om det kanske istället är Liberaldemokraterna som blir det alternativ med en komplett politik som kan driva detta återstår att se.

Mycket talar för att det kan bli det sistnämnda som axlar manteln ifrån det så stukade Piratpartiet.

Uppenbart är i alla fall att det inte verkar finnas tillräcklig kraft inom Alliansen för att bryta det mönster som syftar till mer övervakning som vi har fått se genomföras de senaste åren.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , Intressant.se @bloggitik-f98fdd30