Vindkraft är inte någon framtidslösning

En diskussion mellan Miljöpartiet och Alliansen om ett samarbete under mandatperioden skulle sannolikt stöta på sitt allra största problem i kärnkraftsfrågan.

Det finns ju så många andra alternativ säger Miljöpartiet. Som vindkraft exempelvis.

Men nu är det ju så att vindkraft är inte någon billig lösning och det är inte heller en speciellt långlivad lösning sett till livslängden på varje kraftverk.

Göran Fröjdh berättar på sin blogg om Vattenfalls vindkraftspark i havet utanför England östkust och som består av 100 kraftverk som i teorin ska förse 240 000 hushåll med energi.

Problemet är bara att verkningsgraden är 26% och att det inte alls är en speciellt bra affär. Göran berättar:

Vattenfall räknar med att dra in dryga 400 miljoner årligen på elen som verken producerar (nätägaren är via avtal tvingad att köpa all el som vindkraften producerar). Till detta tillkommer ytterligare 650 miljoner per år från systemet med elcertifikat – alltså den avgift som engelsmännen precis som vi betalar ovanpå våra redan rekorddyra elräkningar för att möjliggöra satsningar på så kallad förnybar energi. Det innebär att det under vindkraftverkens beräknade livslängd på 20 år, kommer att kosta skattebetalarna 13 miljarder i subventioner. De pengarna hade räckt till till att bygga ett sprillans nytt kärnkraftverk med mer än 13 gånger högre kapacitet.

I en diskussion om framtidens energiförsörjning så kan vi inte i blindo välja ett alternativ som inte tillför mer än vad vindenergi faktiskt gör.

Det är inte rimligt att subventionera förnybar el till det pris som här ges exempel på. I alla fall inte i förhållande till kärnkraft och den nya teknologi som där finns att tillgå.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,Intressant.se