En vecka av tomhet efter valet

Veckan efter valet har varit märklig.

Efter söndagen gick luften helt ur mig och mitt dagliga intresse för politik och alla turer med SD, rösträkning och diskussioner om hur Alliansen ska kunna regera i minoritet.

Vid sidan om SD och deras inträde i finrummet så tycker jag att det allra märkligaste har varit hur diskussionen och det kraftiga avståndstagandet gentemot Alliansen som har varit ifrån i första hand Miljöpartiets sida.

Det har varit ett kraftfullare avståndstagande från Maria Wetterstrand än vad jag såg under hela valrörelsen. Jag förstår ärligt talat inte varför hon varit så aggressiv i sin framtoning.

När det gäller min egen analys av SD:s framgångar så är den vidare idag än i början av veckan. Vad partiet i grunden står för har jag inte ändrat uppfattning om, men vilka som har röstat på partiet är en sak som i många stycken förvånar mig mycket. Det ligger så mycket mer en grund i utanförskap generellt sett än vad jag trodde att det gjorde och partiet har inte enbart sitt stöd från ursvenska led. Det finns så många med helt annan bakgrund som stödjer och har röstat på det partiet än vad jag trodde.

Motsättningen hos många som röstat ligger inte i en motsättning mellan född svensk och invandrare utan i en motsättning mellan människor i olika grupperingar oavsett etnicitet. Det är detta tillsammans med ett förakt för de etablerade politikerna som inte anses ha tagit deras viktigaste frågor på allvar som är grunden. 

Hur det nu än är så bär de rödgröna partierna sitt ansvar för att inte låta Sverigedemokraterna få styra politikens utveckling de närmaste åren. Det är inte de rödgrönas ansvar att säkra Alliansens regerinsmakt, men det ligger i deras ansvar att ge SD minimalt utrymme.

Oavsett hur överenskommelsen kommer att se ut så kommer det att finnas en sådan som på något vis ser till att styra det hela den väg som sju av åtta partier vill. Vid sidan av detta handlar det om att nu grundligt utvärdera vad det är i utanförskap och misstron emot de etablerade partierna som framkallat det nu rådande läget.

För övrigt tror jag att det kanske allra bästa som kan komma ut ifrån det här valet, och alla de frågetecken som finns kring röstförfarandet, är att människors medvetenhet om hur viktig en röst är i ett demokratiskt val i Sverige. Tätheten i röstresultatet som avgjort om SD skulle bli vågmästare eller inte och andra märkligheter har fått människor att tänka till mer än i vanliga fall.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , Intressant.se