NetRootS och övrig social medias betydelse i valet

Det finns ingen tvekan om att den berättelse som Emelie skrev om sin mamma Annica Holmqvist och behandlingen av henne var med och påverkade sluttampen på valrörelsen.

De rödgröna fick nytt bränsle i debatten om felaktigheter i hur sjukförsäkringen slår felaktigt emot enskilda individer.

Att hennes historia blev känd var mycket bra. Det jag själv såg som märkligt dagarna före valet var att ingen, eller i alla fall väldigt få, alliansanhängare och företrädare skrev om hennes fall och där klart och tydligt deklarerade att detta under inga omständigheter var acceptabelt.

Självfallet var de rödgröna bloggarna direkt på det här fallet. Eller i varje fall med på tåget på ett helt annat sätt än alliansens bloggare gjorde.

Det socialdemokratiska bloggnätverket Netroots bloggare var en given del i det som skrevs, konstigt vore det väl annars, och vilket inflytande det nätverket har vet vi också till viss del.

Men när tre stycken Netroots-bloggare idag tar åt sig en stor del av äran att fallet med Emelie och hennes mamma fick sådan uppmärksamhet den sista veckan innan valet, så tycker jag kanske inte att det är helt korrekt beskrivet.

Alliansbloggare var usla på att ta parti för ett självklart fall, men det var i mycket hög grad vanliga människor som på sina bloggar skapade i alla fall de femtio första länkarna till Emelies blogginlägg. Det var där uppmärksamheten skedde som gjorde att så många, inklusive jag själv, fick upp ögonen för det hela.

Att det blev en bloggbävning av det hela är vi alla som uppmärksammade det hela en del av. Den avgörande rollen har Emelie som skrev det hela. Emelie var så vitt jag förstår ingen del av ett nätverk där Netroots interagerade. Emelie var en frusterad dotter som på sin blogg, som i vanliga fall har ett fåtal läsare, tog upp sin mammas historia.

Utifrån detta växte det sedan. Först genom att en lång rad vanliga människor, utan direkt politisk koppling, länkade och skrev. Först därefter kom de politiska bloggarna in i matchen och gav det ytterligare bränsle.

Vad det sedan var som gjorde att det hamnade i traditionell media var nog snarare det enorma antalet uppmärksammade länkar än att just Netroots var avgörande för det hela.

Hur stor roll Netroots spelar för att utveckla socialdemokratin råder det som bekant delade meningar om. Att de ofta unisont stämmer in i samma stämma som partiledningen är inte detsamma som att spela en viktig och avgörande roll för partiets utveckling. I så fall ha man kanske ett större ansvar för partiets misslyckande i valet än vad man själva vill erkänna.

Johan Westerholm, Annika Högberg och Peter Högberg avslutar sin Newsmill-artikel på följande vis:

Bloggen som företeelse i den politiska debbatten, dess uppkomst, näring och tillväxt som en fri rörelse i olika kontexter med olika partitillhörighet pekar i grunden på två saker; behovet av en motvikt till kommersiella medialakrafter och en gräsrotsrörelse som går i takt med tiden. Att möta väljaren där väljaren kan och vill bli mött. Att möta väljaren i en interaktion som samtidigt verkar som en opinonsbildning och motvikt till ett borgerligt dominerat medialandskap.

Den markerade delen i mitten av stycket säger snarare det motsatta.

Om man har en så stor påverkan på sitt parti, och går i takt med tiden, så borde det i mina ögon gett ett betydligt bättre resultat än en tillbakagång till en historiskt låg nivå.

Kanske, eller snarare sannolikt, spelade uppmärksamheten om Emelie och Annica Holmqvist en betydelse så till vida att raset för socialdemokraterna blev mindre än vad det annars hade blivit.

Och visst spelar Netroots alla olika bloggare en roll för att föra ut partiets budskap till människor. Att det budskapet sedan inte attraherar väljarna tillräckligt mycket är kärnan i socialdemokratins stora bekymmer och det som de nu ovillkorligen kommer att tvingas ta tag i. 

Budskapet från Netroots kommer, om de fortsätter att följa partiet, att förändras under de kommande fyra åren. Om det inte gör detta så har Socialdemokraterna inte heller tagit till sig av den här valförlusten.

I det här sammanhanget måste jag ta upp ett blogginlägg från Monica Green, som jag annars nästan enbart har skällt på, som igår skrev hennes genom alla tider mest klarsynta text. Med tanke på en del copy/paste i hennes blogg tidigare så var jag faktiskt tvungen att få bekräftat att det var hon som skrivit det hela.

Jag håller långtifrån med om allt hon skriver men avslutning andas den insikt som är helt nödvändig:

Vi sossar har varit för dåliga att förklara, beskriva och berätta om vart vi är på väg. Och att vägen dit ska var lustfylld eftersom vi aldrig kommer fram.

Jag håller med om vikten av att möta väljare (människor) där de kan och vill och i detta spelar sociala medier en viktig roll nu och ännu större i framtiden.

Allra viktigast är att låta de fria tankarna, visionerna, finnas i de politiska partierna så långt upp i hierarkierna som det bara är möjligt och att inte stämma in i en helgonförklaring av den för stunden rådande partilinjen. Detta gäller alla partier över hela linjen och där Alliansen i många stycket inte är ett dugg bättre.

Låt mig avsluta med att säga att jag inte betvivlar någon av de tre författarna till artikeln på Newsmill har ett enormt engagemang och att de är några av de allra mest framträdande personerna bland Netroots-bloggarna.

Det är snarare vilken påverkan de har generellt sett som är frågetecknet. Valresultatet talar i alla fall inte om någon större succé. Eller vill man egentligen säga att utan deras engagemang så hade det gått ännu sämre för sossarna?

Uppdatering:

The Viktor Report gör en betydligt vassare analys av Newsmill-artikeln än vad jag gjort. Klockrent!

Uppdatering 2:

Socialdemokraten Peter Karlberg var med på Netroots nästan från starten och ger sina tre partikamrater en rejäl känga:

När valrörelsen närmade sig förändrades dock förutsättningarna. Det som började som ett riktigt nätverk förvandlades till en av flera kanaler, kanaler för att trumma ut ett uppifrån formulerat budskap. Det som kunde varit ett riktigt bidrag till partiets förankring bland människor förvandlades till en del av en av PR-konsulter styrd kampanjorganisation. Netroots blev – istället för att vara ett nätverk för kommunikation med människor – ett nätverk för distribution av […] Det kommer att ta tid för Peter HögbergAnnika Högberg (båda från metropolen Vimmerby) ochJohan Westerholm att återupprätta sitt anseende som självständigt, självkritisk tänkande kamrater hos mig. Politruk-varning är kanske det mildaste uttryck som faller en in!

Även en annan socialdemokrat, Erik Laakso, presenterar sin transparenta syn på Netroots och socialdemokratin just nu.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,Intressant.se