Nationen Sverige går bra!

Att konjunkturen vänder snabbare i Sverige än många andra länder är positivt och något som kan göra att även de höga arbetslöshetssiffrorna kan kapas betydligt snabbare än vad många tror.

Byggbranschen befarar att bristen på folk hotar den starka tillväxten och frågan man då måste ställa sig är hur detta är möjligt med tanke på alla människor som idag är arbetslösa både i Sverige och i vårt närområde.

Sedan är det dessutom så att i många andra sektorer så har man under krisåren sett över sin organisation och sin struktur och den försäljningsökning som nu sker betyder nödvändigtvis inte nya arbetstillfällen i samma utsträckning som ökningen skulle ha motiverat före krisen. Det är mer slimmade organisationer och en större försiktighet innan ytterligare personal anställs.

Risken med detta är att befintlig personal som under krisåren har fått slita hårt med omstruktureringar nu också i många fall får ta ytterligare en tuff period för att överbrygga uppgången tills den känns säker för företagen.

Samtidigt så visar också den goda vilja som fanns från både fack och arbetsgivare till olika lösningar för att låta så många som möjligt behålla sina jobb under den jobbiga perioden ha varit helt rätt. Visst var det en chansning att gå ner kanske 20 procent i arbetstid och lön för att låta sina arbetskamrater få behålla jobbet, men det var en bra lösning som nu ger frukt och de företag som lyckades med detta upplägg har nu bättre förutsättningar att klara uppgången.

Det är också här som vågskålen mellan arbete och bidrag kommer in och där nivåerna som avgör hur mycket det lönar sig att ta ett arbete istället för att hitta en väg bort ifrån ett jobb som inte är exakt det man tänkte sig kommer in i bilden. De allra flesta vill ha ett jobb och gör allt vad som står i deras makt för att få ett, men nu precis som för 5, 10 och 20 år sedan finns det en andel som väger mödan att arbeta emot hur mycket man vinner ekonomiskt på att resa sig ifrån soffan och få in en fot på arbetsmarknaden.

Det går bra för nationen Sverige och förutsättningarna är mycket goda för att även många fler människor som idag går arbetslösa också får ett jobb de närmaste åren.

Dessa förutsättningar har Alliansen lagt grunden för den senaste mandatperioden och jag hoppas innerligt att de får fortsätta utveckla Sverige efter den 19 september.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , Intressant.se