Angrepp på hela folkgrupper tillhör vår bistra historia

Det är möjligt att det ses i ett annat ljus när det stora EU-landet Frankrike är beredda att utvisa en hel folkgrupp från sitt land, men det är knappast något som har uppstått nu.

Det är inte nytt, inte ens i Europa, och det är för alla med ett kort minne bara 15-20 år sedan vi såg samma människosyn brisera i ett förödande krig på Balkan där människor på grund av sin etniska tillhörighet fördrevs från sina hem och mördades i massgravar.

Detta beror inte på samhällets iver att övervaka med nya metoder så som Piratpartiet har fått för sig i en debattartikel i SvD. Övervakningsmetoder är ett sätt som kan hjälpa den som vill kontrollera både enskilda och hela folkgrupper, men när vi kommer till det som nu sker emot romer i Frankrike, det som skedde emot olika etniska grupper på Balkan och det som händer runt om i världen i olika former dag efter dag är i grunden ett djupt rotat mänskligt beteende som vi varje gång det sker tror oss ha blivit förnuftiga nog att aldrig få uppleva igen.

Kontrollivern som tar sig allt starkare uttryck och inkräktar på den personliga integriteten är ett stort problem, och där möjligheterna för dess förespråkare har växt dramatiskt det senaste decenniet, och är som sagt ett hjälpmedel även i de svarta ambitionerna att fördriva hela folkgrupper.

Men angreppen och fördrivningen av dessa hela folkgrupper från de platser där de har sina hem är ingenting som har uppstått på grund av dessa övervakningsmetoder.

Ambitionen med en humanistisk syn på människor, där bara en adekvat form av övervakning ingår, är i stora delar lovvärd och gagnar mänskligheten i sin helhet. Men blanda inte ihop detta med den förödande människosyn som fördriver människor från sina hem och som resulterat i massgravar både i Europa och övriga världen sedan urminnes tider.

Det är två olika saker och en sammanblandning riskerar att befästa en stor grupp demokrater runt om i världen, som har en för oss övervakningsliberala människor felaktig syn på övervakning på statlig nivå, med fullkomligt felaktiga associationer. 

Bloggat: Niklas Hellgren, 之乎者也

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , Intressant.se