Ska Fotbollförbundet agera rättskipare i yttrandefrihetsfrågor?

Till att börja med ska jag klargöra att jag inte på något vis försvarar det som fotbollsspelaren Daniel Johansson skrev i sin blogg om domaren efter en match i maj månad.

Det är inte det som sakfrågan gäller utan om det verkligen är Svenska Fotbollförbundets sak att stänga av spelare för de eventuella hot som uttalas i en blogg utanför yrket som fotbollsspelare?

Det är handlar inte heller om att de har utdömt ett disciplinstraff på fem matchers avstängning baserat på sina egna regler om vad som gäller för en fotbollsspelare före, under och efter matchen.

Det som också borde ha skett, när nu Fotbollförbundet ser så allvarligt på det som skrevs, vore att polisanmäla det hela och låta det få en rättslig prövning i förhållande till den lagstiftning som gäller mellan privatperson och staten.

Det är solkart att hans blogg inte faller under yttrandefrihetsgrundlagen i den bemärkelsen. I alla fall så länge han inte har ett utgivningsbevis för sin blogg eller har den registrerad hos Radio- och TV-verket.

Han har ett personligt ansvar för vad han skriver i form av hot och allt annat. Men låt då även en polisanmälan få avgöra det som förbundet anser ska rendera en avstängning på fem matcher i förhållande till deras regler.

Yttrandefrihet är just en frihet men den kommer inte utan ansvar och det ansvaret har i alla fall inte Daniel Johansson levt upp till när han uttryckte sig så som han gjorde. Fotbollförbundet har, inom ramen för sitt reglemente agerat rätt men man borde även ha gjort en polisanmälan och fått saken granskad även i det civila systemet.

Andra bloggar om: , , ,