Shit! Är det farligt att lägga huvudet på tågrälsen?

Trafikverket säger att det förstör säkerhetsarbetet när SJs Vd Jan Forsberg har låtit sig fotograferas för DI Weekend med huvudet mot tågrälsen.

Jan forsberg

Jag inser deras tankegång men har mycket svårt att se att någon efter att ha sett bilden tror att det är ofarligt och går och lägger huvudet på tågrälsen runt om i landet.

Det är också farligt att stå framför en bil. Den kan faktiskt köra över dig.

Vi ska definitivt inte prata om allt som sker i tv-program och filmer som faktiskt är farligt att göra på riktigt.