Piratpartiet imponerar med sitt manifest

Ska det ske så är det dags nu. Om Piratpartiet ska lyfta ännu en gång och bli en faktor i valet så måste deras frågor på ett tydligare sätt.

Idag visar man att det finns sannerligen potential för detta i deras tre olika delar till valmanifest som presenterats idag.

De tre delarna, indelade som "Piratpartiets sjökort", omfattar områdena Integritet, Kultur och Kunskap.

Dessa omfattar en lång rad förslag och tankar som ligger i direkt anslutning till vår vardag och som definitivt inte enbart handlar om slentrianen om Piratpartiet som ett fildelarparti.

Efter EU-valet förra sommaren efterlyste jag en breddad politik från Piratpartiet för att nå ut till människor i deras vardag och att de behövde "bryta ner integritetsdebatten på gatunivå" och att de även behöver ta ställning i en lång rad frågor där man inte har någon egen politik utan har för avsikt att stödja det block som bäst anammar deras kärnfrågor.

Det som idag publiceras är inte på långa vägar något komplett politiskt manifest men de tre områden som omfattas har ett imponerande innehåll och spänner över ett betydligt bredare område än vad jag trodde. Det finns dessutom ytterligare potential att spinna vidare på en rad av de förslag och krav som Piratpartiet där ställer.

Att det efter Almedalen hade börjat röra på sig opinionsmässigt bland de icke namngivna partierna under 4% fick vi en indikation om igår där övriga partier fick 3,4%. Om det är Piratpartiet eller Gudruns brasa på 100 000 kr som gjort intryck framgår inte där. Oavsett vilket så borde dagens manifest från Piratpartiet definitivt ge dom den chans att bli den faktor i valrörelsen som deras manifest förtjänar.

Det är ett liberalt manifest som presenteras och det borde locka besvikna alliansväljare. Men frågan är hur stort genomslag detta får nu och framöver i valrörelsen. Jag är i alla fall fullkomligt övertygad om att de etablerade partierna inte kommer att bjuda in till en diskussion om detta i onödan. 

Personligen så vill jag på förhand veta vilket av de två regeringsalternativet som Piratpartiet skulle stödja om man får mandat i riksdagen efter valet, innan jag skulle överväga att ännu en gång lägga min röst på dom.

Bloggat: HAX, Kent Persson, Anna Troberg

Andra bloggar om: , , , ,

 • http://outad.blogspot.com Beelzebjörn

  “Personligen så vill jag på förhand veta vilket av de två regeringsalternativet som Piratpartiet skulle stödja om man får mandat i riksdagen efter valet, innan jag skulle överväga att ännu en gång lägga min röst på dom.”
  Jo, det är ju så för många, men tyvärr är det ju så att vi måste vara öppna mot båda lägren.
  Själv skulle jag helst se Alliansen förlora, i hopp om att den bittra läxan fick dem att omvärdera sin avvägning mellan vilka av de liberala värdena som är centrala för en god demokrati – 1000 spänn lägre skatt eller rätten till privatliv och rättssäkerhet.
  Jag kan betala skatt enl 1994-2006 i fyra år till för den sakens skull.
  Problemet just nu är att SÅ MÅNGA som fattar de här frågornas vikt ändå klamrar vid sitt gamla block, och hoppas att någon annan ska rösta in PP. Ändras inte det, kommer det att bli ytterligare en mandatperiod av övervakningsporr, oavsett vilket block som vinner.
  Bra inlägg.

 • http://profile.typepad.com/signeratkjellberg Fredric Kjellberg

  Jag förstår hur du resonerar, men jag är inte beredd att bestraffa Alliansen på samma grunder som du är. Jag måste veta vilken linje politiken kommer att ha även i de frågor där Piratpartiet inte själv har satt ner foten. Om jag vet vilken sida PP skulle samarbeta med vore saken i ett annat läge.

 • Kenneth Ohlsson

  Ett parti som inte har en politik för alla de områden som riksdagen avhandlar under mandatperioden hör inte hemma där.

 • http://www.webhackande.se/ Rickard Olsson

  Då skulle plenisalen eka tom. De nuvarande riksdagspartierna har ju ingen informationspolitik…
  http://www.webhackande.se/tvesovla

 • http://profile.typepad.com/signeratkjellberg Fredric Kjellberg

  Det beror på hur man ställer sig i frågan om regeringsalternativen. Ett val där i förväg ger, om inte en egen, så i alla fall ett stöd till en politisk inriktning.

 • Riverman

  Ja så kan man säga om man inte vill ha in PP i riksdagen. Själv tycker jag att jämförelsen med miljöpartiet beskriver varför enfrågepartier kan behövas under en viss tid.
  När miljöfrågan inte fanns på de etablerade partiernas agenda så behövdes miljöpartiet som ett enfrågeparti. När väl de etablerade partierna fick upp miljöfrågan på agendan, så gick miljöpartiet in i en andra fas och etablerade sig som den gröna delen i mitten-vänster på blockskalan. Partiet fick nu ett “komplett” valmanifest.
  Om jag skulle gissa om framtiden kan man tänka sig att PP som i sina egna frågor är ganska så liberala. Det vore därför tänkbart att partiet i senare val dras mot mitten som ett liberalt parti. Men idag är det tre områden som gäller:
  – Integritet
  – Kultur
  – Kunskap
  Idag haltar de etablerade partierna i dessa frågor och därför behövs ett enfrågeparti som PP.

 • http://indiesolidaritet.wordpress.com Erik Thor

  Vänligen leverera källa till detta påstående. MP har aldrig varit ett enfrågeparti, utan de drev på en grön politik på alla områden, om än det tagit tid att utveckla den fullt ut så var MP från början inte bara ett miljöparti, utan drev även på hårt i fredsfrågor, rättvisefrågor, och en ganska radikal jämställdhetspolitik.

 • Scary Devil Monastery

  @Erik Thor
  Och PP driver frågan om rättssäkerhet, medborgarrätt, kulturpolitik, informationspolitik, och kommunikationspolitik på alla områden.
  På exakt samma sätt som MP drev “Miljöpolitik” inom alla områden.
  Skillnaden må vara den att de flesta inte inser hur mycket av deras vardag och omvärldens vardag som under de senaste tio-femton åren helt eller delvis blivit ren och skär informationsteknologi i varierande plan. Så bara där tangerar PP i stort sett samtliga områden som finns.