Pension är inte uppskjuten lön

Jag läser ett mycket bra klargörande i frågan om vad pension egentligen är.

Det är Maria Abrahamsson som både erkänner att hon kallat pension för uppskjuten lön och dessutom tydligt förklarar sammanhanget:

Dagens skattebetalare betalar till dagens pensionssystem, inte till den pensionspott som de själva i bästa fall kommer i åtnjutande av om 30-40 år.

Detta innebär att dagens – och morgondagens – pensionärer i allra högsta grad är beroende av att människor i Sverige arbetar och betalar skatt. Skatteintäkterna måste till för att vi/staten ska ha råd att bland annat betala pensioner till en allt äldre befolkning.

Dessutom:

Dagens pensionssystem är en fempartiuppgörelse som Socialdemokraterna ställde sig bakom. […] Utvecklingen skulle inte ha varit annorlunda om Socialdemokraterna och Mona Sahlin hade regerat landet, om någon nu inbillade sig det.

Det kan vara bra att ha helheten klar för sig när straffbeskattningen av landets pensionärer och alla miljardutspel från både allians och oppositionen diskuteras.

För övrigt är det intressant att Mona Sahlin kunde lova att sänka skatten för pensionärerna innan hon har kommit överens med de partier som Socialdemokraterna har tänkt sig att regera tillsammans med.

Andra bloggar om: , , , , , , Intressant.se