Ensamföretagare behöver ett bättre trygghetssystem

I den debattartikel som Mona Sahlin och Thomas Östros idag har i DN, och som jag ifrågasatt tidigare, tar man bland annat upp vikten av stimulans för nyföretagande. Detta ska i deras tappning bland annat ske genom en riskkapitalfond.

En annan minst lika viktig faktor för att människor ska våga ta steget och starta eget företag är att de faktiskt klarar av sin ekonomi. Inte minst gäller det ensamföretagare.

Om detta skriver Erik Laakso mycket intressant idag.

Han är själv ensamföretagare och beskriver hur han vill att systemet ska se ut:

Jag skulle vilja ha möjligheten att, innan jag blir sjuk, kunna teckna
ett försäkringspaket i socialförsäkringssystemet. Jag kanske vill teckna
mig för en sjukpenning på 25000 de första 100 dagarna och sen 18000 upp
till jag når stupstocken. Jag kanske vill teckna mig för fasta
kostnader på 5000 i månaden det första året och sedan 1500 upp till
samma stupstock. Utifrån det jag beräknar kan en socialförsäkringsavgift
räknas fram som är individuell efter mina behov. Jamen oj, det blir ju
en privat försäkringslösning? Nej jag vill att det ska finnas i den
generella välfärden för även ensamföretagare är en del av samhället. Om
det ska vara så att jag inte kan få ut sjukpenning vid sjukdom utan att
behöva spekulera om helt absurda fiktiva situationer men ändå behöva
betala socialförsäkringsavgift så känner jag mig snuvad på den generella
välfärden.

Det är en problematik som garanterat står som ett hinder i vägen för ett antal personer som kan tänka sig att starta eget men inte är beredda att riskera sin egen och hela familjens ekonomiska situation om något händer.

Dessutom är det ju faktiskt så att ett lyckat enmansföretag kan komma att behöva anställa ytterligare en eller flera personer och därmed bidra till något ännu mer positivt på arbetsmarknaden.

Erik Laakso skriver att inte något av regeringsalternativen har en politik för enmansföretagare. Om detta vet han mycket mer än vad jag gör och en enmansföretagare ska inte ha några privilegier i välfärdssystemet utöver vad någon annan har.

De ska ha en affärsidé som bär sig men de ska inte riskera att försätta sig i ekonomisk misär på grund av sjukdom eller andra omständigheter som alla vi andra som jobbar har ett välfärdssystem att förlita oss på.

Andra bloggar om: , , , , Intressant.se