Elitutbildning i grundskolan är bra för alla

Vi har många enormt smarta barn och ungdomar i det här landet. Barn och ungdomar som har potential att blir de som i framtiden kläcker de smarta idéerna och knäcker de svåra klurigheterna som både hjälper andra rent fysiskt och skapar nya svenska företag som lyfter.

En del av dessa får säkert de bästa av förutsättningar och får utrymme att odla sin smartness redan i skolan. Men tyvärr är det många som fastnar i stelbenta och resurssvaga skolor runt om i landet.

Istället för att skapa möjligheter så tröttnar dessa barn och ungdomar istället på den lätta skolan och riskerar att låta den intelligens som finns falla tillbaka och inte låta sig stimuleras på det vis som den borde göra.

Det är här frågan om elitklasser i grundskolan kommer in. Förutom att inrätta elitklasser på vissa skolor så behöver varje skola, oavsett storlek har resurser, ha möjlighet att både ta hand om de svaga, de "normala" och de rikigt smarta eleverna.

Det behöver inte ens handla om att sätta en smart elev i en speciell klass. Det kan räcka med att i vissa ämnen ge den stimulans, utöver den vanliga undervisningen, som behövs för mattesnillet eller svenskavirtuosen.

I grunden handlar det om att se alla elevers förmåga och där är det precis lika viktigt att ta tillvara det intelligenta barnet som det är att lyckas ge det svaga barnet vad som behövs.

Det handlar inte om vi och dom utan om allas vår gemensamma framtid där individens utveckling, oavsett utgångsläget, måstet sättas först.

Andra bloggar om: , , , , , , Intressant.se