Bollebygd växer mest i hela Västra Götalandsregionen

Att Bollebygds kommun är under stark tillväxt är lätt att konstatera både om man, som jag, bor där och om man besöker oss någon gång då och då.

Det är ett centrum som utvecklas och en tilltagande bebyggelse i alla delar av centralorten. Personligen är jag glad över att numera bo i en mindre kommun med stora ambitioner och möjligheter inför framtiden.

Att det finns en framtidstro och stora möjligheter för Bollebygd visar också befolkningstillväxten för kommunen.

När många mindre kommuner i Västra Götaland minskar i befolkning så är Bollebygd istället, med en befolkningstillväxt på 1,01%, den kommun i hela Västra Götalandsregionen alla kategorier som har ökat allra mest under första halvåret 2010 till 8 336 personer.

Faktum är att det bland småkommuner i regionen med ett invånarantal under 10 000 bara är ytterligare tre kommuner som ökar sin befolkning (Gullspång, Herrljunga och Sotenäs) och dessa har en mycket blygsam ökning på runt 0,1%.

Vad det är som gör att just Bollebygd har en så positiv utveckling är säkert många orsaker. En avgörande faktor är självfallet läget mellan Borås och Göteborg och där inflyttningen i markant hög grad kommer västerifrån. Det är säkert människor från Göteborgshållet som ser Bollebygd, med närheten till rikets andra stad, som en chans att komma ut i ett betydligt större lugn och ro.

En annan faktor är det fokus Bollebygd har på att fortsätta växa. Målsättningen från kommunens sida är en ökning årligen på 1,5%. För att uppnå detta så krävs det nog att byggandet fortsätter i samma takt som det senaste året och att det framför allt kommer till lägenheter.

Med en positiv befolkningsutveckling så kommer det givetvis även andra faktorer som måste växa i samma takt. Om husbyggandet ligger på marknadens ansvar att sköta så har kommunen en utmaning i att få all kommunal service att växa i takt med folkmängden.

Utanför kommunen makt att avgöra ligger frågan om kommunikationer och den hett eftertraktade utbyggnaden av järnvägsförbindelserna. Som nybliven deltidspendlare med tåg/buss så är det lätt att konstatera det problematiska med en järnväg till Göteborg som är beroende av ett spår större delen av sträckan med resultat att det är mer tur än meningen när ett tåg kommer fram i tid.

En växande kommun som Bollebygd, med närheten till både Borås och Göteborg, är i trängande behov av ett bättre tågpendlande än det som är möjligt idag. Detta är givetvis ett gemensamt behov som även Borås lider av.

Andra bloggar om , , , , , Intressant.se