“sociala medier” lika fel nu som “bloggosfären” var 2008?

I slutet av 2008 var det dags att, i alla för mig och några andra, att sluta kalla alla oss som i någon form bloggade för "bloggosfären".

Det var dags att ta död på "bloggosfären" och istället utropa "länge leve bloggarna"!

Idag tar Sofia Mirjamsdotter ett liknande steg och tycker att vi ska sluta prata om sociala medier och "en gång för alla vara överens om det och börja utnyttja möjligheterna
istället för att föra metadebatt om huruvida internet/sociala medier är
nåt att ha eller inte?"

Sociala medier är ett betydligt vidare begrepp än vad bloggosfären var för ett par år sedan. I epitetet sociala medier finns allt ifrån framgångarna som Facebook och Twitter tillsammans med en rad betydligt mindre och ibland helt misslyckade satsningar.

Jag tror att metadebatten är betydligt mer relevant när vi pratar om det som innefattar sociala medier jämfört med den metadebatt som pågick om det vettiga med att blogga.

Bloggen var mer antingen eller när sociala medier är så mångfasetterat och i dag omfamnar merparten av befolkningen i någon form. Debatten om sociala medier kommer säkerligen ganska snart att växa in i sin naturlighet precis som bloggarna gjorde, men det finns mer kvar att argumentera för gällande sociala medier idag än vad det gjorde om bloggosfären i december 2008.

Sociala medier vinner dagligen mark i människors vardag, medvetet och omedvetet, och det är kanske inte hos enskilda svenska medborgare debatten i första hand ska föras. Istället handlar det nog om att göra medvetna val där det goda och de som främjar just möjligheterna med sociala medier i vardagen premieras.

Om alla som är mer intresserade och initierade än vad snittmedborgaren är ser till att fortsätta den diskussionen ett tag till, och på så vis serverar alla andra de bästa möjligheterna genom att påverka relevanta aktörer, så tror jag att vi kommer att se ett definitivt slut på epitetet sociala medier.

Innan dess krävs dock en betydande uppryckning hos en rad olika aktörer i samhället.

Andra bloggar om: , , , Intressant.se