Den idiotiska socialdemokratiska retoriken om skattebestraffade pensionärer

Den socialdemokratiska retoriken om jobbskatteavdraget och det faktum att skatten för pensionärer där inte ingår fortsätter att frodas.

Idag tar Mona Sahlin hjälp av Ingvar Carlsson för att tala om för oss hur pensionärer straffbeskattas och att det blir värre ju äldre individen blir.

Jag förstår irritationen från landets pensionärer, men jag kan för mitt liv inte första hur man kan benämna det som en straffskatt. Med den logiken vore det intressant att få veta på vilken procentuell nivå som Socialdemokraterna anser att en platt skatt, samma för alla oavsett inkomst och arbetslivsstatus, ska ligga på?

Jobbskatteavdraget gynnar den som har ett arbete men kan inte på något vis anses bestraffa den som har gått i pension. Jonas Morian, socialdemokrat med en sund syn på många frågor, uttrycker det mycket bra i två olika exempel:

Om Kalle har två äpplen och
Lisa har två äpplen så har de lika många äpplen var. Om sedan Lisa får
ytterligare ett äpple så har hon tre och Kalle fortfarande två. Kalle
har alltså inte förlorat någonting
– och pensionärerna har inte förlorat någonting på att inte
omfattas av ett skatteavdrag för lönearbetare
.

Man skulle också kunna dra en
parallell till våra olika momssatser. I Sverige har vi sedan EU-inträdet
tre:
25, 12 och 6 procent. 25 procent anses vara
normalmomssatsen, men med den bisarra valrörelseretoriken skulle vi
alltså exempelvis kunna kalla 12 procents moms för det normala och 25
procent för "straffmoms". Och med hänvisning till RUT-debatten så antar
jag att 6 procents moms ska ses som en "subvention".

I sin debattartikel så hänvisar Sahlin/Carlsson även till en undersökning från Novus Opinion som säger att bara 3 procent av svenska folket stödjer regeringens straffbeskattning av pensionärer.

Siffran låter märkligt låg och jag har sökt och efterfrågat underlaget för denna siffra utan att få fram något. Någon som vet var undersökningen finns?

Andra bloggar om: , , , , , Intressant.se