SR:s användande av Facebook anmält till Granskningsnämnden

Den brytpunkt som vi befinner oss i och där media försöker hitta rätt nivå på sina kopplingar och sitt användande av nya sociala medier är intressant.

Allra mest är det Facebook och Twitter som upptar debatten sedan ett bra tag tillbaka och allt fler har insett vikten av att finnas och synas på just dessa nya spelplaner.

Sveriges Radio är en av alla som använder just Facebook i allt högre utsträckning. Deras sidor där kompletterar det befintliga som hörs i radion och som syns på sr.se.

Detta användande av Facebook har nu anmälts till Granskningsnämnden med argumentet att det handlar om att otillbörligt gynna en kommersiell aktör. Beslut i frågan tas i augusti och det är på många vis avgörande för hur både Sveriges Radio och SVT i fortsättningen kan fortsätta att arbeta med de nya verktyg som finns.

Jag kan se frågeställningen om vad som anses vara reklam och som inte är något public service skulle ägna sig åt. Samtidigt handlar det om att nå ut till lyssnaren och tittaren på deras hemmaplan och i förlängningen handlar det faktiskt till viss del om en ren överlevnadsfråga för public service.

En hög grad av det programmaterial som erbjuds handlar om en delaktighet från lyssnaren och tittaren och utan att detta kan ske med nya verktyg så tappar public service en möjlighet som andra fortsätter att inneha.

Sociala medier, vare sig de heter Facebook, Twitter eller något annat, är idag, om de inte redan är det, på väg att bli precis lika viktiga för Sveriges Radio och SVT som telefonen har varit under lång tid.

Om man inte får möta sina potentiella konsumenter på deras hemmaplan så kommer de inte heller att vara kvar.

Andra bloggar om: , , , ,