Sociala medier förmedlar sanningen om dig själv

Det är fortfarande märkbart hur pass många fördomar det finns om sociala medier bland vanliga människor.

Även om det sakta men säkert är något som blir en del av vardagen för var och en av oss så är det också något som många använder med en stor skepsis och en uppenbar rädsla.

Facebook måste betraktas som folkrörelsen bland sociala medier i Sverige. Bloggar, Twitter och annat spretar mer och har inte alls samma stora bas. Men alla finns där ute och är sociala i olika digitala sammanhang och det digitala sociala livet leder allt oftare till sammankomster och möten i det gamla vanliga verkliga livet.

De rädslor som jag hör är att man är rädd för att fel personer får veta saker om dig som inte är lämpligt. Så kan det givetvis vara och det gäller att vara medveten. Men riskerna är mindre och följderna av en medvetenhet om ditt rätta jag i en vidare krets kanske snarare är något som kan vara något positivt i förlängningen.

Sociala medier visar vår sårbarhet och en betydligt mer sann bild av oss
än den fina fasad som många försöker upprätthålla. Sociala medier medverkar till att riva ner barriärer mellan människor och skapar en förståelse och en större respekt för individen än vad vi har varit vana vid i ett liv i en liten isoleras sfär där skvaller och spekulationer istället har format sanningen om dig.

Det behöver inte vara så för alla. Det beror givetvis precis på hur man själv beter sig och vad man blottlägger om sig själv. Men generellt sett är det av gigantiskt stor godo för våra relationer med andra människor och den bild som finns om oss.

Vi kan, om vi vill, förmedla sanningen om oss själva i högre grad än vad vi någonsin kunnat göra tidigare.

Andra bloggar om: , , , , ,