Oppositionen hade fel om a-kassan

Det var ett jäkla liv när a-kassan förändrades och drygt 400 000 människor lämnade densamma.

Det snackades om att detta skapade otrygghet och att man trängde ut människor ur a-kassan.

Nu visar en utredning att det inte alls var detta som var fallet. De som i huvudsak lämnade var äldre och förmögna som antingen ansåg att de var så gamla att de hade en tillräckligt stark position på sitt arbete ändå eller hade så mycket pengar på banken att de inte hade berörts.

Det kan givetvis ha varit så att de äldre som lämnat a-kassan har gjort det för att de ansåg att avgiften blev för hög, men de har gjort det just för att de har ansett sig sitta så pass säkert ändå.

De kraftigt varierande avgifterna är en annan diskussionspunkt och inte heller här förstår jag problematiken. A-kassan är en försäkring och inte ett bidrag. Du betalar för den risk som din yrkesgrupp är med och skapar genom en mer eller mindre hög arbetslöshetsrisk. Att inte ha en koppling till risken är som om vi skulle betala samma försäkringsavgift oberoende av vilken bilmodell vi kör.

Andra bloggar om: , , ,
Intressant.se