Lägre löner skapar en ofrihet i alla led

Sänkt skatt leder till lägre löner säger
företrädare för de rödgröna
regeringsalternativet. För att arbetsgivarna ska tjäna på det hela så
handlar
det om att få ner deras lönekostnad. Arbetslösa tvingas acceptera jobb
till
lägre löner. Så resonerar man.

Det som dock kraftigt motsäger det här argumentet
är det
faktum att jobbskatteavdraget inte bara ska ge mer i plånboken för den
som
jobbar. Det ska även vara något som gör en skillnad mellan att vara
arbetslös
och att ha ett jobb.

Ett arbete ska vara en morot både ekonomiskt och
rent
mänskligt. Om det då skulle vara så att syftet är att trycka ner lönerna

motverkar detta ett av de allra tyngsta argumenten i arbetslinjen.

Till detta kommer det faktum att vi står inför ett
av de
allra största skiftena när en stor generation successivt lämnar
arbetsmarknaden
och där den generation som ska ersätta inte räcker till. Det som då sker
är att
efterfrågan på personal från företagen snarare kommer att driva upp
lönerna.
Den arbetssökande har helt plötsligt trumf på handen.

Människor växer inte i ofrihet. Arbetslöshet är en
sådan och
löner som inte räcker för att leva ett gott liv är också en ofrihet. Jag
är
fullkomligt övertygad om att alliansen inte ens har funderat över att
göra
människor som har ett arbete mindre fria att styra sina egna liv med en
bra
lön.

Dessutom är det utan tvivel så att brutto-löneökningar i sig är inget självändamål. Det viktiga är om det totala utrymmet i förhållande till inflation och andra faktorer ökar.

Så var det på 80-talet när jag började jobba. Då var en löneökning på 8 procent inte värt ett skit när inflationen hade ätit upp hela kakan.

Det finns ingen anledning att driva en politik som leder till att människor inte har utrymme att konsumera och investera sina pengar i hus, bilar och resor. Det finns därför inte heller någon anledning att tro att det finns en dold agenda som syftar till att jobbskatteavdraget ska ätas upp av mindre löneökningar än vad som annars hade varit fallet.

Inte heller landets arbetsgivare gynnas av ett mindre utrymme hos var och en av oss. Deras produkter och tjänster har en mindre massa människor som har potential att köpa det som de vill sälja.

Det skapar en ofrihet i alla led.

Andra bloggar om: , , , , , , Intressant.se