En jämlik vård innebär inte allt till alla

Det är bra att de rödgröna har kommit fram till att vi har råd med jämlik vård. Samma förutsättningar för alla är en grund för trovärdigheten i den offentliga vården.

På det viset är det inte nu och har inte heller varit på många, många år. Det beror på var du bor, dina verbala förutsättningar och en rad andra faktorer som inte borde vara olika. Det kan räcka att bo på fel sida landstingsgränsen för att erbjudas en radikalt mycket sämre vård.

Som ett resultat av detta har privata sjukförsäkringar och andra lösningar vunnit mark. Även inom den svenska fackföreningsrörelsen har detta blivit alternativ som man förhandlat fram till sina medlemmar. Även detta är i så motto ett sätt att gå före i kön.

Det finns enorma möjligheter att inom ramen för de ekonomiska resurser som redan finns rationalisera vården. Exemplen på tröga organisationer dyker med jämna mellanrum upp. En tröghet som både äventyrar patientsäkerheten och även kostar pengar i onödan. Uppdrag Granskning om Sundsvalls sjukhus är ett lysande exempel på detta. 

Detta är ett problem för alla. Det kostar pengar och det ger inte våra medmänniskor den tillgänglighet till vård som borde finnas. Problemet i de rödgrönas syn på saken är att det inte är något som har uppstått den senaste mandatperioden utan istället är något som sakta men säkert har växt de senaste 25 åren.

Privat sjukvård är inte svaret på allt. Men det finns garanterat en lång rad av svar över hur man blir mer effektiv hos de privata vårdgivarna jämfört med en stor del av den offentliga vård som drivs i våra landsting.

Jag har inte svaret på om vi har råd med ovillkorligt jämlik vård med de ekonomiska resurser som idag finns, men att vi har råd med en betydligt bättre vård för alla är jag helt övertygad om. Det handlar om att bryta ner gamla strukturer och arbetssätt som inte längre, eller kanske aldrig, har varit något som fungerar.

Sedan kan det visa sig att det ändå inte finns tillräckliga ekonomiska resurser för att tillgodose en allt äldre befolkning som kan vårdas på betydligt mer sofistikerade och ekonomiskt belastande sätt än för bara något decennium sedan.

Då kan det bli aktuellt att vi tvingas hitta en nivå över vad som är en vård som alla ska ha lika rätt till och var en privat försäkring skulle tvingas träda in. Där finns redan idag olika regler i olika landsting som just nu är ojämlikt men som i en framtid mycket väl kan bli jämlik, men med den skillnaden att de begränsningar som vissa idag drabbas av gäller alla oavsett landsting.

Frågan har alltså i första hand inte med skattesänkningar att göra utan om hur de resurser som redan finns kan användas på bästa sätt. Och när vi pratar om jämlik vård så är jag ganska säker på att vi kommer tvingas till obekväma val om vad som ska ingå i detta.

Andra bloggar om , , , , , , ,
Intressant.se