Jill Bellini visar att stupstock är ett hånfullt epitet

Det har varit kraftig kritik emot regeringens förändringar i sjukförsäkringen då 17 850 människor utförsäkrades och deras arbetsförmåga skulle omprövas.

Mantrat från Socialdemokraterna har varit att det handlar om en stupstock. Regeringens tro var att man för 90% av de utförsäkrade skulle kunna hitta en väg tillbaka in i arbetslivet.

Resultatet visar att 11 600 av de 17 850* som utförsäkrades idag har något att ta sig för istället för att fortsätta vara sjukskrivna. Det motsvarar 65%, men måste ändå konstateras vara något helt annat än den stupstock som Mona Sahlin envetet pratat om och fortfarande vägrar att sluta prata om.

11 600 människor har idag något mer meningsfullt att göra än att fortsätta gå omkring och vara sjukskrivna.

För 5 980 har man konstaterat att den sjukskrivning som tidigare fanns var en korrekt bedömning.

Jag är inte dummare än att jag inser att det finns människor som hamnar i kläm när den här typen av omfattande förändringar sker och att justeringar och ytterligare förändringar behöver garanterat göras. Men därifrån till att kalla förändringen för en stupstock för alla som utförsäkrades är ett ohederligt sätt att beskriva det hela. 

Det räcker att titta på Aktuellt reportage igår där man bland annat visar hur Jill Bellini (12:40 in i sändningen)har fått en chans att komma tillbaka i arbete. Hon jobbar just nu 3 timmar 3 dagar i veckan och förhoppningen nu är att hon ska komma överens med sin arbetsgivare om en halvtidstjänst ganska snart.

Hon är ett av 11 600 positiva exempel och någon stupstock anser i alla fall inte Jill Bellini att hon har utsatts för. Hon känner istället en livsglädje som inte har funnits hos henne sedan hon blev sjukskriven.

*Notering: Aktuellt nämner siffran 17 850 utförsäkrade. I bland annat DN kan man läsa att siffran skulle vara 14 667. Jag har använt Aktuellts uppgift i min uträkning.

Bloggat: Anders W Jonsson, Michael Anefur

Andra bloggar om: , , , , , ,
Intressant.se