Integration byggd på statens och individens ansvar och förnuft

Tidigare valrörelser har påverkats av mer eller mindre kontroversiella förslag till vilka krav som ska ställas på invandrare som kommer till vårt land.

Idag lägger regeringens utredare Erik Amnå fram sina tankar om vad som behöver fokuseras på för att ger rätt signaler och skapa möjligheter till en känsla av tillhörighet utan att för den sakens skull sätta en stämpel i pannan.

Det är väl avvägda tankar som presenteras. Det utgår ifrån statens ansvar att skapa förutsättningar för en människa att förstå vilka grundläggande värderingar och vilket synsätt som finns i Sverige för att sedan ge de som kommer hit en möjlighet att förstå sina skyldigheter och rättigheter i ett bättre perspektiv.

Statens handlande ska också präglas av likabehandling
när det gäller innehållet i samhällsorienteringen. Den bör avstå från
att peka ut några grupper som särskilt behövande utan ge alla nyanlända
samhällsorientering. Det ligger i linje med riksdagens
integrationspolitiska målsättning om lika rättigheter, skyldigheter och
möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

[…]

Ett annat principiellt förhållningssätt i förslagen är respekten för de
enskilda deltagarna. Från administrativ synpunkt kan man frestas att
dela in de nyanlända i breda, traditionella grupptillhörigheter. Men det
vore felaktigt, eftersom Sverige som sekulär stat inte bör kategorisera
sina medborgare utifrån exempelvis etniska eller religiösa identiteter.
Dessutom vore det vare sig respektfullt eller effektivt att bortse från
individuella variationer i utbildning och yrke eller
migrationserfarenheter.

Om detta är en utredning som kommer att ge något eko i valrörelsen vet jag inte. Men det är kloka tankar som utgår ifrån statens ansvar, individens egenhet och dess eget ansvar för sin situation.

Det kanske vore bra för en del infödda svenskar att ta in en dos av Amnås tankar.

Andra bloggar om: , , , , Intressant.se