Inte så jävligt som de rödgröna försöker inbilla oss

Det är förvisso bara en av alla opinionsundersökningar som kom idag. Men de flesta verkar anse att den har större betydelse än vad som kanske brukar vara fallet.

Alliansen har helt plötsligt vänt på steken i Demoskops senaste undersökning som har infallit under de rödgrönas stora paradvecka där vi äntligen fick se något av vad de har för avsikter om de vinner valet.

Det är en viktig signal om vad väljarna anser om de rödgrönas skuggbudget, men precis som Demoskop själva slår fast så är det en extremt stor osäkerhet i opinionen:

I stort kan sägas att tendensen nu är mycket tydlig, men också att
väljarnas osäkerhet och rörlighet är osedvanligt stor. En av sex väljare
(16,4%) kan inte uppge ett parti. Det är den högsta andelen sedan i
strax innan valet 2006. Bland dem som uppger ett parti är säkerheten i
blockvalet relativt låg. Studier vi har genomfört säger oss att fyra av
tio inte är helt säkra på sitt blockval.

Det ger en antydan om
hur mycket som ligger i potten och vilka rörelser som kan komma att ske.
Det utgör också en väsentlig förklaring till varför den historiska
opinionsutvecklingen inte utgör något bra mått för hur det kommer gå i
höstens val.

Även om det är en stor osäkerhet så rimmar ändå ett jämnt läge bättre med de goda betyg som regeringen får för sin politik och den stora skillnad i förtroende som finns mellan de båda statsministerkandidaterna

Alliansen kan stirra upp sig något mindre över opinionsläget, i alla fall fram tills nästa undersökning kommer, men måste precis som jag har tjatat om ett flertal gånger tidigare se till att själva visa vad man vill göra av ytterligare en mandatperiod i regeringsställning.

Att vänta till i augusti, som jag läste någonstans, duger inte. Fram med det tunga artilleriet av egen politik redan nu!

Alldeles uppenbarligen visar i alla fall osäkerheten i väljarkåren att det rådande läget i landet efter 3,5 år med alliansregering inte är så jävligt som de rödgröna försöker inbilla oss.

Andra bloggar om: , , , ,