Glädjande förändring i synen på invandrare

Utrymmet för främlingsfientliga krafter att lyckas i Sverige är betydligt mindre idag än för 15 år sedan. Precis tvärtemot vad sverigedemokrater och andra mörka krafter försöker inbilla oss så är inte svenskar i allmänhet så fientliga till människor ifrån andra länder och kulturer.

Toleransen större i storstadsområden än runt omkring i landet.

Det finns säkert olika tolkningar på detta, men min egen är den att desto fler människor med ursprung från andra länder och kulturer som man möte i sin vardag, desto större är också toleransen. Bor man nånstans där det inte finns en enda människa med utomnordiskt ursprung så är det också svårare att acceptera och förstå.

Under alla omständigheter visar SOM-institutets undersökning ett resultat som definitivt inte ger de mörka krafterna vatten på sin kvarn när de påstår att svenska folket till övervägande delen är trötta på invandrare i Sverige.

Det allra mest glädjande är kanske att unga tillhör de allra mest toleranta i undersökningen.

Andra bloggar om: , , , , , Intressant.se