Det stinker om mutskandalen i Göteborg

Göteborgsandan håller på att brisera i ett stort moln av mutor och svågerpolitik.

Dessutom börjar man nu att rensa ut personer i organisationen som inte har skött sina kort korrekt. Dock så verkar man även där fortsätta att agera på ett märkligt sätt då den första personen som får gå inte är direkt inblandad:

Ragnhild Andersson är inte mutmisstänkt utankritiken mot henne handlar om att dokumentationen kring byggprojekten
har slängts, att hon inte diarieförde ett brev där en mutanklagad
pekades ut samt att hon beslutade att ha väktare för att stänga ute
medierna från nämndmöten.

Om ovanstående i det här sammanhanget är fog för att bli avskedad så kommer vi få se en lång rad andra få gå ifrån sina jobb. I alla fall om icke diareförda brev renderar avsked så som nu har skett för Ragnhild Andersson.

Även om det inte är plåster på såren så får hon i alla fall ett kraftfullt stöd av sina anställda som i ett öppet brevet vädrar sin skepsis emot att hon nu är först ut att offras.

Nånstans så kan det här vara en Pandoras ask som har öppnats i Göteborg där många sanningar kommer upp till ytan och en nödvändig rening i rikets andra stad. Allt är inte så gott och glatt som det har framställts som och jag kan inte säga att jag är förvånad. 

Det stinker redan om det hela och risken att stanken för somliga blir outhärdlig är överhängande.

Frågan är inte hur långt upp i hierarkin det finns röta utan hur långt upp man går när utrensningen sker? Vilka högt uppsatta politiker, både nu och tidigare, kommer att dras in i detta lagom till valet i höst?

Andra bloggar om , , , ,