Det jämnar ut sig i opinionsträsket

Opinion är en osäker konstart och svenska folket har på senare år varit mer oberäkneliga inför olika val än tidigare. Eller så beror det på alla olika undersökningsinstituts varierande kvalité på sina mätningar.

På senare tid har vi, om inte samstämt så i alla fall, sett tydliga tendenser på att Alliansen har jämnat ut opinionsläget gentemot de rödgröna. Mätning efter mätning visar på ett betydligt jämnare läge och i vissa fall även ett övertag för Alliansen.

Skiftet skedde i samband med att de rödgröna började vika ut sin skuggbudget för en månad sedan och idag ser vi ännu en tydligt tendens i Synovates majmätning där regeringen tar ledningen och Moderaterna nästan är lika stora som Socialdemokraterna.

 
image from www.dn.se

Det viktigaste för Alliansen i sin helhet är kanske inte att just Moderaterna ökar utan att de andra allianspartierna lyckas stabilisera sig på betryggat avstånd ifrån 4%-spärren. Personligen undrar när Göran Hägglund får sitt slutgiltiga genomslag och lyfter sitt parti snarare än att partiets politik gör det.

Dock är det så att inget parti eller regeringsalternativ ska slå sig till ro med resultat i opinionsundersökningar. För med de senaste årens missar i samband med olika val så kan precis vad som helst hända. Ta vara på tendensen, som just nu är tydlig, och jobba vidare med full kraft.

Personligen är jag relativt övertygad om att den utjämning som vi nu ser är en jämnt fördelad kombination mellan förtroendet för statsministerkandidaterna och de rödgrönas presenterade tankar om framtida politik.

Dessutom anser jag att det finns en risk att alla opinonsmätningar som presenteras utspridda över hela månadens gång riskerar att ta alldeles för stort fokus ifrån det som egentligen är de intressanta skillnaderna i den politik som vill bedrivas.

Andra bloggar om: , , , , ,
Intressant.se