Alliansens valplattform saknar ett grepp om integriteten

Alliansen presenterar idag sin valplattform.

Det är en 27 sidor lång genomgång av vad som har genomförts under mandatperioden, vilka yttre omständigheter som har påverkat möjligheterna (läs: finanskrisen) och vilka prioriterade områden som finns inför nästa mandatperiod.

Det är en grupp på åtta personer som har ansvarat för att ta fram dokumentet – Gunilla Carlsson (M), Åsa Torstensson (C), Nyamko Sabuni (FP) och Maria Larsson (KD) tillsammans med partiernas partisekreterare.

När jag läser igenom valplattformen (pdf) så ser jag en beskrivning som jag känner igen mig i och jag känner också stor sympati till de områden som ska prioriteras:

  • Jobba Sverige ur krisen och stärka sammanhållningen
  • Ge barn och ungdomar hopp om framtiden
  • Stärka de offentliga finanserna
  • Förbättra kvalitén i välfärden
  • Ta ledningen i klimatarbetet

Det här vi kan vänta oss att få se vallöften spridas de närmaste månaderna. Om det är i den turordningen som löftena kommer att avges vet jag inte, men områdena som sådana är väl fångade i förhållande till människors vardag.

Det är egentligen ett stort område som helt och hållet saknas i valplattformen och det är den personliga integriteten. Ett område som under mandatperioden har vållat så stora diskussioner har prioriterats bort så långt att det enda som finns att läsa är detta:

"Vår grundsyn är att integritetsfrågorna aldrig kan avgöras en gång för alla – tvärtom måste integritetsdebatten ständigt hållas levande. Inte minst angeläget är att lagstiftningen värnar både trygghet och integritet även i den digitala miljön, och de konkreta avvägningarna måste alltid prövas i takt med teknik- och samhällsutvecklingen.

Det är viktigt att människor kan uppleva att närvaron på nätet är en väg till ökad delaktighet och ökade möjligheter att påverka framtiden, inte en risk att utsättas för kränkningar och hot."

Jag tror inte att det är en tillfällighet att just denna fråga lindas in så väl och intetsägande i dokumentet.

Man vill inte få upp en diskussion i ett ämne där man vet att man inte har väljarnas odelade förtroende, snarare tvärtom, och riskera att väcka en debatt som i EU-valet gav Piratpartiet enorm luft under vingarna. 

I övrigt är det ett väl genomarbetat dokument som är en bra grund att stå på med drygt 4 månader kvar till valet. Nu måste visionerna översättas i konkreta politiska förslag för väljarna att ta del av.

Bloggat: Kent Persson,

Andra bloggar om: , , , , , Intressant.se