Utan flyget blir våra liv sakta mycket tråkigare

Det verkar mest vara en illa underbyggd sanning som göra att flygtrafiken nu står still och lamslår resandet i Europa. I alla fall tyder nya tester på att flygmotorerna inte alls skadas så som man fått för sig när trafiken stoppats.

Alldeles oavsett vad så visar detta upp en enorm sårbarhet i vårt sätt att leva och resa. Hur beroende vi är av flygtrafiken och vad som kommer att ske om den inte kommer igång inom det snaraste.

Nöjesresandet är en sak. Förutom att människor nu är strandsatta ute i världen på olika resmål och tvingas betala skyhöga summor för att antingen vara kvar och avvakta om när flygtrafiken kommer igång igen eller för att om möjligt ta sig hem med annat transportsätt, så är det i sig inget som avgör något. Att inte komma iväg på en resa är trots allt världsligt.

Det är säkert även mycket av alla andra saker som påverkas av ett längre stopp i flygtrafiken, men det handlar då om att vi successivt antingen går miste om sånt som vi är vana vid eller faktiskt tvingas betala en betydligt högre summa pengar för det hela än vad vi är vana vid.

Det handlar i första hand om varor som kommer till oss ifrån Asien, Nord- och Sydamerika. Varor som vi är vana vid flygas in till oss och landa i våra butiker. Resor till Thailand och USA blir inte lika tajta längre. Det är liksom en annan sak att åka tåg eller båt.

I det korta perspektivet tror jag inte att det begränsar oss så mycket, mer än att det är tråkigt att behöva ställa in något planerat, men om ett Europa utan möjlighet att flyga till och från blir långvarigt så är det givetvis inte positivt för någon. Vare sig européer eller världsmedborgare runt om på klotet.

Vad som händer om det pågår är att vi förändrar våra vanor och börja handla och resa på ett annat vis. Flyget ersätts med bil, båt och tåg och avståndet hemifrån till resmålet minskar sannolikt radikalt.

Hur detta skulle påverka miljön är jag osäker på, men jag inbillar mig att det skulle vara en ganska negativ förändring där problematiken landar i för små resurser i infrastrukturen och med detta även höjda priset på andra färdmedel.

Ett liv utan möjlighet att flyga skulle dramatiskt försämra stora bitar av vad vi är vana vid och skulle ta lång tid, och kosta mycket pengar, att hitta rätt lösningar på. Eftertanke och lite mindre hysterisk livstil kan säkert vara bra, men begränsningar i möten mellan människor på ett globalt plan har aldrig varit av godo.

Så låt oss hoppas på ett snabbt slut på vulcano-hysterin och en fortsättning på våra möjligheter att mötas, att ta oss fram dit vi vill och att kunna köpa varor från andra delar av världen som är grunden för deras kliv uppåt i välstånd och demokratisk grad.

Det är begränsningar i vår kontakt med omvärlden med andra influenser och perspektiv som skapar ett inskränkt och intolerant samhällsklimat. Även detta skulle göra våra liv betydligt tråkigare.

Andra bloggar om: , , , , , , Intressant.se