Piratpartiets konspirationsteorier plockades bort av Aftonbladet.

Det är en mycket intressant betraktelse som Rick Falkvinge gör med anledning av 1-årsdagen för domen mot The Pirate Bay.

Han beskriver förspelet, med polisinsatsen, hur detta i flera steg får positiva effekter för partiet och vilka misstankar om fördröjningar från rättsväsendets sida som finns för att skjuta hovrättsförhandlingarna i TPB-målet till efter höstens val.

Men det är inte själva texten i sig som nu är samtalsämnet. Istället är det faktum att Aftonbladet sent igår eftermiddag valde att plocka bort artikeln från nätet för att kontrollera fakta i densamma som gör att den nu har fått och kommer att fortsätta erhålla betydligt större uppmärksamhet än vad den annars hade fått.

Aftonbladet äger självfallet rätten att plocka bort vad man vill från sin egen sajt, men sättet som det sker på och de sparsmakade förklaringar som ännu finns väcker en rad frågor.

Den första är givetvis varför man först publicerar och sedan plockar bort den. Även Aftonbladet borde vara fullt medvetna om att det Rick Falkvinge oftast skriver på något vis är kontroversiellt och att då inte kontrollera texten tillräckligt noga innan publicering är illa. Falkvinge själv tror att det har att göra med den polis han namnger, Jim Keyzer, och som han påstår är korrupt.

Han anser dock att det inte finns några skäl för Aftonbladet att oroa sig för den saken och om så är fallet är frågan vad som i så fall är så oklart i artikeln att den var tvungen att plockas ner från sajten?

Jag kan själv, när jag läser texten, se en lite för hög grad av konspirationsteori i det som påstås kring The Pirate Bay, men det är väl en stor del av en debatt-artikels natur, att ifrågasätta och väcka tankar om hur sakers tillstånd egentligen är? Om detta borde Aftonbladet veta det mesta.

För Piratpartiet är det bara att tacka och ta emot för den extra uppmärksamhet som Aftonbladet nu har lyckats ge till Rick Falkvinges debattartikel.

Uppdatering:

Falkvinges artikel finns nu återigen tillgänglig på aftonbladet.se med en förklaring om orsaken.

Karin Magnusson säger så här:

Rick Falkvinges (PP) artikel om Pirate bay- domen togs bort sen
eftermiddag i går från Aftonbladet debatt.

Skälet till detta var en miss i våra rutiner. Vi blev efter
publiceringen uppmärksammade på att texten innehöll en mutanklagelse mot
en namngiven polisman.Vi tog då ned artikeln tillfälligt för att kontakta ansvarig utgivare om
namnpubliceringen och erbjuda den utpekade polismannen utrymme för
replik.

Så har nu skett och vi gör därför åter artikeln tillgänglig. Inget är
ändrat i artikeln. Polismannen har avböjt att replikera.

Andra bloggar om: , , , , , , ,
Intressant.se