Rödgrönt flum om fastighetsskatten

De rödgröna föreslår en omfördelning inom ramen för fastighetsskatten och trycker på att detta innebär en sänkning av hyreskostnaden för ett studentrum med uppemot 1 000 kronor per år.

Det innebär en maximal sänkning på drygt 80 kronor per månad och kan knappast ses som något annat än en markering i marginalen. Hur många studenter som gynnas av förslaget är oklart. Man anger 30 000 studentrum som en utgångspunkt. Hur många av dessa som sedan når uppemot 83 kronor i månaden i lägre hyreskostnad är ännu mer oklart.

Det mest troliga är att det i snitt handlar om hälften av beloppet för de som berörs av förslaget. Hur många det nu är. Några extra öl per månad blir det kanske.

Det är detta man väljer att lägga störst vikt vid i sitt förslag. Vad övriga förändringar i praktiken leder till är lika mycket höljt i dunkel som det brukar vara när de rödgröna presenterar nya idéer.

Men snart är det ju april månad och då ska dom ju presentera en helhet att ta ställning till. Har dom sagt.

Andra bloggar om: , , , , Intressant.se