Förbifart Stockholm är bra för mer än bara huvudstan

Dagens besked från Alliansen om en start av arbetet med Förbifart Stockholm under nästa mandatperiod borde rimligtvis vara något som ytterligare stärker deras position i huvudstan.

Dessutom är det rimligtvis så att det även borde smitta av sig till omkringliggande delar av regionen som kommer att kunna dra nytta av en förbättrad trafiksituation i och omkring Stockholm.

Synligt förbättrade förutsättningar för människor i vardagen är något som ger utslag och löften om något så viktigt som det många drabbas av dagligen borde vara av enormt stor vikt när valet ska ske i september.

Från motståndare till förbifarten kommer det garanterat att höjas röster om att det är en satsning på bilismen istället för att försöka minska densamma. Så kan man se det men man måste också inse att det under överskådlig tid inte kommer att finnas några rimliga förutsättningar för att människor skulle parkera sina bilar. 

Det måste ske med en kombination av olika instrument. I Stockholm har man trängselavgifter sedan några år tillbaka. Dessa behöver säkert skruvas ytterligare på för att trycka undan ytterligare trafik från innerstan. Men när man trycker undan den trafiken så innebär det inte med automatik att även trafiken utanför zonerna minskar. 

Dessutom är det självfallet så att en smidigare trafiksituation även
gynnar kollektivtrafikens möjligheter att ta sig fram på ett betydligt
bättre sätt än idag. Trafik som idag bidrar till en ohållbar situation
slussas förbi stan och ger utrymme för övrig trafik att ta sig fram på
ett enklare sätt.

 Essingeleden

Den nu avslutade vintern visat upp ett enormt behov av förbättringar för tågtrafiken i vårt land. Även om vi inte får se så grymma vintrar speciellt ofta så är det ändå beklämmande att ha kunnat följa hur sårbar den spårbundna trafiken är.

Det är inte bara en regional fråga och det är inte heller Förbifart Stockholm. För hur mycket vi än kan välja att hacka och spotta på satsningar i Stockholmsregionen så är det i många fall åtgärder som är bra även för stora delar av övriga riket.

Andra bloggar om: , , , , , , ,
Intressant.se