Det är bra att Ohlys son går i friskola

Jag kan tänka mig att det glöder av glädje hos Lars Ohlys politiska motståndare när det nu "avslöjas" att även hans son går i friskola på precis samma sätt som det 2006 avslöjades att dottern då gjorde.

Den gången ansåg jag att det låg helt i linje med Lars Ohlys velande i allmänhet och det faktum att dottern dessutom var medlem i Ung Vänster, som också är motståndare till friskolor, gjorde att jag tyckte det var märkligt.

Den här gången är jag mer kluven till det hela. Om det är så att sonen är medlem i samma Ung Vänster så är läget på samma nivå, dvs val av friskola rimmar helt fel med den uppfattning man politiskt ställer sig bakom.

Men om det är så att han inte är medlem där så kan jag nog anse att det är helt i sin ordning.

 image from gfx.aftonbladet-cdn.se

Mamma och pappa ska givetvis inom rimliga gränser ha ett ansvar och sin del i vad deras barn utbildar sig till. Men samtidigt så finns det ingen rimlighet i att tvinga in sitt barn, som ändå är 16 år, i en specifik skola bara för att man själv är av den uppfattningen att friskolor inte borde få finnas.

På precis samma sätt som jag anser det förkastligt att mer eller mindre frivilligt tvinga in sina barn i exempelvis religiösa organisationer så tycker jag att det vore förödande om föräldrarnas politiska ideologi skulle styra barnens väg in i vuxenlivet som ändå till stor del börjar just med valet till gymnasiet.

Andra bloggar om , , , , , Intressant.se