Veckans bloggdebatt: Trovärdigheten avgör valet

Moderaten Kent Persson drar den här veckan, inspirerad av Mymlans veckoteman, igång Veckans bloggdebatt.

Ambitionen är att öka det politiska samtalet och få fler att engagera sig i angelägna
frågor
. Ett bra initiativ och denna den första veckan drar han igång med frågan om vad som kommer att avgöra höstens riksdagsval.

Min grundläggande syn på denna ganska svåra fråga är att det handlar om trovärdigheten i några olika nyckelfrågor.

Den första är den övergripande frågan om vilket regeringsalternativ som inger störst förtroende och trovärdighet totalt sett. Är det alliansen eller den rödgröna oppositionen som lyckas visa upp mest kitt mellan partierna för att övertyga väljarna?

Den andra är frågan om den trovärdigaste statsministerkandidaten. Om det är sittande Fredrik Reinfeldt eller om det är Mona Sahlin. Just den enorma skillnad mellan förtroendet för de två största partiernas ledare kan mycket väl vara den helt avgörande parametern

Det tredje förtroendeområdet handlar om de för väljarna viktiga frågorna om jobbpolitiken, trygghetssystemen och människosynen.Där som alliansen har gjort de mest märkbara förändringarna.

För alliansen handlar det om att ytterligare fila och förbättra på förklaringarna till de redan tagna besluten och förändringarna samtidigt som de måste bygga vidare på någon form av framtidsvision om hur de ser på vad som krävs de kommande 10 åren.

För den rödgröna oppositionen handlar det om att i april, det är då allt ska ske enligt egen utsago, lyckas presentera egna visioner som är tillräckligt visionära och minimalt bakåtsträvande för att på så vis lyckas vända tillbaka väljare som börjat förstå den kursförändring som alliansen trots allt har inlett.

Vid sidan av de grundläggande bitarna så vet vi att det alltid dyker upp oförutsedda frågor, skandaler och annat som kan spela en avgörande roll för de osäkra väljarna. Men på förhand handlar det om trovärdigheten.

Andra bloggar om: , , , , , ,
Intressant.se