Carola är ett ohjälpligt fall

Egentligen är det inte en händelse som kan benämnas som Carola-gate. Hela hennes uppenbarelse hamnar under denna flagga.

Det senaste i raden av totalt verklighetsfrämmande ageranden från hennes sida är den Haiti-trip som hon företagit sig efter jordbävningskatastrofen där.

Det första från hennes sida som hamnade i den svarta boken var hennes uttalande om att det som skett där inte är förvånande eftersom det står i Bibeln att det här ska ske i
sluttiden
.

Det andra är det faktum att hon i present, till ett barn som hon påstår är hennes fadderbarn, har gett en flaska parfym för 620 spänn.

Hon åker till Haiti och sätter sig själv på sina höga hästar och agerar som någon form av drottning genom att klappa ett utsatt barn på huvudet och sedan ge en flaska helt meninglös parfym.

Mymlan uttrycker det på ett utmärkt sätt:

Vem som helst med någon form av skam i kroppen eller empatisk förmåga
borde i det läget ha gett den där ungen någon slags kompensation,
betalning, satt honom i skola och garanterat honom och hans familj mat i
åtminstone ett par månader.

Andra bloggar om: , , , , Intressant.se