Den nya generella välfärden

Det finns en sak som politiker, oavsett färg och blocktillhörighet, borde tala om för väljarna inför valet i höst.

Vad det handlar om är det oundvikliga i att det vi har kallat den generella välfärden måste bli något annat än vad det har varit. Den generella välfärden kan inte fortsätta att ligga på samma nivå som den har gjort tidigare. Orsaken, och den enkla anledningen, är att vi inte har råd med detta. Oavsett regering och omsorg om att alla människor ska få det allra bästa.

Vi måste helt enkelt, alla i samhället, bli medvetna om att det kommer att krävas egna försäkringar utöver den grundtrygghet som alla har för att samhället rent ekonomiskt ska klara av att garantera grunden. Detta i kombination med rationaliseringar och snabbare beslutsvägar i det vi kallar det offentliga.

Skatten har sänkts för alla som har ett jobb sedan valet 2006 och detta har gett ett utrymme till valfrihet för den enskilde individen att använda denna sänkning till annat än att betala skatt rakt av på lönen. De rödgröna är överens om att skatter ska höjas igen om de får makten, men vi vet inte vilka som ska betala notan. Om det är en generell höjning för alla som arbetar eller om det bara handlar om fastighetsskatter och förmögenhetsskatter som mer ger symboliska signaler än faktiskt drar in en massa pengar.

Jag vill inte att människor ska sättas på bar backe. Det vill inte heller företrädare för alliansen och den som påstår detta generaliserar bara. Humanism har inte med partifärg att göra. Jag tror också att ett antal av de förändringar som har skett, och som berör redan utsatta människor i samhället, mycket väl kan visa sig behöva justeras i mer eller mindre hög grad. Vad det handlar om är ett annat sätt att se på människors egen förmåga att ta sig från passivitet till något som både gagnar dom själva och lättar på trycket i den välfärd och grundtrygghet som ska finnas.

En anledning till att oppositionen inte redan nu har avgjort höstens val är att jag faktiskt tror att det börjat gå upp för människor att omfattande försäkringssystem som passiviserar människor inte är en lösning. Om vi hade haft samma ekonomiska kris med en arbetslöshet som ökat för 20 år sedan så hade alliansens partier garanterat redan varit slagna. Men nu finns en större medvetenhet och förståelse för att samhället inte kan stå för allt det som det en gång gjorde. Sjukvården kostar mer pengar för att fler kan hjälpas och räddas till ett längre liv.

Det handlar om att den generella välfärden ska tryggas på en rimlig nivå för alla. Att tro på ovillkorlig trygghet utan eget personligt ansvar kommer aldrig någonsin mer att bli en realitet. Detta vet alliansen och det är utifrån vissheten om detta de inlett sina förändringar. Socialdemokraterna vet också att det är på det här viset. Det är bara det att de inte vågar vara ärliga om detta i kommunikationen med sina väljare.

Det handlar inte om medvetna stupstockar i systemen. Detta är bara socialdemokratisk retorik. Det handlar om att hitta en ny väg in, med ett nytt sätt att tänka, som till slut ger oss större möjligheter att fördela de gemensamma resurser som finns på bästa sätt.

Det är inte solidariskt att låta människor sitta fast i ett bidragssystem år ut och år in utan att det finns var sig drivkrafter eller annan hjälp ut ur detta.

Jag tycker inte att allt det som sker är av godo, men jag är övertygad om att riktningen i tänket är den rätta. Det är därför som det vore förödande med en rödgrön valvinst i höst.

Andra bloggar om: , , , , , , Intressant.se