Slöseriet med välfärdsresurserna

Det är inte direkt överraskande utan snarare en bekräftelse över hur skattepengar hanteras på ett ovarsamt och slösaktigt sätt.

Det är inte mer än ett knappt halvår sedan som landets kommuner skrek sig hesa över att regeringen inte satte in ytterligare extraresurser för att rädda deras ekonomi.

Redan då bloggade jag vid ett flertal tillfällen över den brist på kontroll över var pengarna går och hur landets kommuner prioriterar sina resurser.

Resurser som ska gå till mer människor som handgripligen jobbar med
välfärden där den som bäst behövs går i högre utsträckning till
byråkrater i kommuner och landsting. Nu kommer belägg för just detta att pengar i högre grad går till administration istället för till den verkliga välfärden.

Det är Timbros studie "Byråkratexplosionen" som visar att det under åren 2001-2007 har har sysselsättningen inom skola, vård och omsorg ökat med 9 procent. Under samma period har antalet byråkrater ökat med 29 procent i kommunerna och landstingen.

Problemet när det krävs åtstramningar hos samma kommuner och landsting är att man då börjar neddragningarna i den ändan där man själv inte sitter, dvs bland de som jobbar med den verkliga välfärden.

I detta ligger en av våra allra största utmaningar de närmaste decenniet. Resurserna till välfärden kommer, i takt med en allt äldre befolkning att kräva ännu större resurser, och vi måste då få ett mer effektivt sätt att använda redan befintliga resurser på. Det finns ingen rimlighet i att byråkratins resurser har ökat 20 procent mer än resurserna för den verkliga välfärden.

Det här är ett ansvar att ta alldeles oavsett vilken regering vi har. På något vis måste kravställningen gentemot kommuner och landsting förändrats och skärpas på ett radikalt sätt.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,Intressant.se