Eva den giriga

Det är många som visar sin girighet efter en anhörigs död.

En av alla dessa, och som dessutom inte har någon juridisk grund för sina krav, är Eva Gabrielsson som var den döde författaren Stieg Larssons sambo under 32 års tid. Problemet var att de aldrig gifte sig eller på något annat vis knöt det som nu ses som hans alster till henne på ett juridiskt vis.

Pappa och bror till Larsson förvaltar nu den högst oväntade förmögenheten och har erbjudit Eva Gabrielsson en summa på 20 miljoner kronor för att hon, som de uttrycker det, ska kunna leva ett ekonomiskt gott liv.

Om man inte har några som helst juridiska dokument som kan ge en löpande del av den växande förmögenheten så skulle nog de flesta nöja sig med att få 20 miljoner på ett bräde.

20 miljoner borde rimligtvis anses vara en mycket god pension efter en man som var ens sambo under 32 år och vars förmögenhet har blivit en högst oväntad realitet först efter hans död.

Men så anser alltså inte Eva Gabrielsson och hon har nu, via juridiskt ombud, tackat nej till erbjudandet.

Även brodern och pappan hade kunnat påstås vara giriga, men efter det "nej tack" som nu kommit från Eva Gabrielsson så är det hon som kommer att ses som den giriga parten i sammanhanget.

Onödigt och just ingenting annat än girigt.

Andra bloggar om , , , , , , , Intressant.se