Astudillo talar med kluven tunga

Sossarna emot stöd för hushållsnära tjänster

Detta är något som vi har vetat tidigare och som Luciano Astudillo idag förtydligar när han i Aftonbladet säger att det enda motivet för att subventionera hushållstjänster är att denna
bransch inte kan stå på egna ben. […] Om det vore
sant så skulle det vara oansvarigt att använda skattebetalarnas pengar
till att hålla liv i branschen
.

Argumenten handlar om att det är en diffus gränsdragning mellan vad som ger möjlighet till avdrag och vad som inte gör det. Den dryga miljard som läggs på denna reform borde enligt socialdemokraterna användas på ett bättre sätt än att gynna vissa i en servicebransch som klarar sig bra ändå.

Det kan säkert behöva göras en översyn av vilka tjänster som ska godkännas och inte men detta är ingenting som är ett argument emot denna subvention som tillfört en mängd nya arbetstillfällen de senaste åren. Att påstå att det här är jobb som skulle ha skapats utan subventionen kan inte ens Astudillo påstå.

En undersökning från Demoskop i början av årets visade på en branschpotential att öka med 60 procent under 2009 – mitt under brinnande lågkonjunktur och finanskris. 

Det som vore extra intressant att få veta synen på från Astudillo är skillnaden mellan subventioner till servicenäringen i relation till den byggbransch som gynnas starkt av ROT-avdraget. Inte heller detta avdrag är något som har en knivskarp gräns mellan vad som tillåts att göra avdrag för och vad som inte gör det. Det finns en gråzon mellan vilka delar av den branschen som kan dra nytta av det.

Det är inte heller en subvention som i första hand gynnar låginkomsttagare. Det är en subvention som håller en bortskämd byggbransch under armarna.

Hur skiljer sig detta i socialdemokratiska ögon emot att subventionera en bransch som med detta som underlag kan se till att växa i tider som dessa med lågkonjunktur och ekonomisk kris?

Andra bloggar om: , , , , ,
Intressant.se