Upprop: Telia – ta FRA-lagen till domstol

Jag ser självfallet till att via denna blogg ge mina sympatier till detta upprop:

Från och med den första december 2009 är Sverige en övervakad nation – det är då som FRA får tillgång till en stor del av vår Internet- och mobiltrafik.

Detta kommer att få ett antal konsekvenser. De mest
påtagliga är att flera grundläggande rättigheter i praktiken kommer att
sättas ur spel. En självklarhet som brevhemligheten kommer efter den
första december 2009 inte att existera på Internet. Även andra
grundlagsskyddade rättigheter som källskyddet är starkt hotat. Många
organisationer har skarpt protesterat mot FRA-lagen, däribland
Journalistförbundet och Advokatsamfundet. En majoritet av det svenska
folket är emot FRAs avlyssning.

Flera juridiska experter uttrycker dessutom stor tveksamhet till om FRA-lagen är förenlig med Europakonventionen,
dvs. den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna. Sverige har förbundit sig att följa den konventionen och
rimligtvis bör lagen alltså prövas i Europeiska domstolen för de
mänskliga rättigheterna. Telia ansvarar idag för en majoritet av den
trafik som FRA kommer att vilja avlyssna. Därför uppmanar vi Telia: ta
FRA-lagen till domstol.

Vi som vill att Telia tar FRA-lagen till domstol (Facebook)

Fler som har valt att engagera sig i uppropet:

Urban Sundström,
Sagor från livbåten,
OlofB,
Aspiebloggen,
Calandrella,
Liberal och långsint,
annarkia,
Solid Block of Ise,
pepstraktelser,
HumbleBee,
Daniel och de små tomtarna,
Osmidigt,
Sossar mot storebror,
Scaber Nestor,
Piratpartisten,
Oscar Swartz,
SvD,
Farmor Gun,
Mymlan,
Sandrability,
My Opera,
Johan Ronström,
Röd libertan,
Projo,
Opassande,
Futuriteter,
Argast Nu,
MinaModerataKarameller,
Filosofera

Andra bloggar om: , , , , , , , Intressant.se