Behåll fokus i debatten om ensamma flyktingbarn

Viktiga frågor i samhällsdebatten har en benägenhet att cirkla runt omkring själva problemet och tyvärr undvika själva kärnfrågan. Debatten om ensamma flyktingbarn som inte är välkomna i Vellinge är inget undantag.

Det gäller att våga ta i den verkliga problematiken, den om hur vi ska klara av att fördela ansvaret för ensamma barn som kommer till Sverige. Det är inget alternativ att vi inte ska har vidöppna dörrar för dessa barn.

Just nu är det självfallet spott och spe mot allt som har med Vellinge att göra trots att det inte på långa vägar är alla i Vellinge som ger sitt stöd till motståndet att ta emot flyktingbarnen. Politikerna där, företrädesvis moderater, ska ha kraftfull kritik för sitt sätt att agera och uttala sig.

Människorna som bor där och som ger utlopp för sin främlingsfientlighet på ett osedvanligt äckligt sätt ska också få veta att de lever. Men det får inte bli en kampanj som byter fokus från frågan om flyktingbarnen till hur befolkningen i Vellinge ska sättas på plats för sin inställning med argument som på sitt vis är lika dåligt underbyggda som rädslan för flyktingbarnen. Då byggs det, istället för en debatt om ursprungsfrågan, upp en mur och myter om vilka dom där i Vellinge är.

Det får inte snudda vid att bli en beskrivning av först Vellingebor som främlingsfientliga till att utvecklas till en beskrivning om skåne som en främlingsfientlig del av landet. Den leder bara till att leden från olika håll sluts.

Debatten måste tillbaka till kärnan och frågan om hur barnen som kommer till vårt land kan tas emot på allra bästa sätt av så många kommuner som är möjligt.

Inte minst håller jag tummarna för att inte någon idiot hittar på något galet när flyktingbarnen nu har anlänt till det boende som Attendo Care står för.

Det är som jag tidigare bloggat om bara en dryg tredjedel av landets kommuner som har ett avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamma flyktingbarn. Och kom inte dragandes med argumentet om kommunalt självbestämmande i den här frågan. Den hör inte hemma i detta sammanhang.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,