Var är Monas jobbpolitik någonstans?

Man behöver inte vara någon Einstein för att komma fram till att arbetslösheten har ökat, inte minst de senaste året, och att det därför är svårt att fullt ut påstå att alliansens politik har lyckats på det området. Men ingen kan heller säga att den har misslyckats då ingen vet hur stor del den ekonomiska krisen och lågkonjunkturen har.

För att konstatera att svenska folket inte är nöjda med hur det ser ut på arbetsmarknaden måste Mona Sahlin och socialdemokraterna ta hjälp av en opinionsundersökning.

Övriga punkter som Mona Sahlin lägger fram i sin debattartikel, inför öppnandet av jobbkongressen, är i stora drag ganska självklara saker som jag även tror att alliansen kan skriva under på till stor del. Men några verkliga idéer om hur det ska skapas fler arbetstillfällen kan jag inte utläsa i hennes text. Det är tankar om potential och möjligheter men inte några konkreta idéer om hur.

Jobbkongressen har ett digert arbete framför sig för att både leva upp till namnet på den 36:e socialdemokratiska kongressen och för att faktiskt presentera riktiga idéer för hur det ska skapas fler jobb enligt den önskan (!) som Mona Sahlin uttrycker.

Det räcker inte för socialdemokraterna med att alliansen under brinnande lågkonjunktur och kris har fått 100 000 nya arbetslösa på halsen. Socialdemokraterna måste presentera ett nytt och spännande alternativ som utgår ifrån egen politik och inte skrämsel för motståndarna.

Även om mina sympatier ligger hos alliansen så ser jag ändå fram emot om socialdemokraterna ska lyckas finna något av det nya och spännande som behövs.

Efter kongressen vet även alliansen vilka idéer man har att förhålla sig till inför valet.

Andra om jobbkongressen: Edvin Alam, Kent Persson

Andra bloggar om , , , , , ,