Konjunkturuppgången gynnar alliansen

För ett år sedan slog den finansiella krisen och lågkonjunkturen sitt grepp över hela världen. Nu finns det många tecken som tyder på att vägen uppåt kommer tidigare och går betydligt snabbare än vad de flesta av alla experter och människor i gemen trodde.

Det är små tecken lite här och där som ger oss bilden av ljusare ekonomiska förutsättningar och möjligheter att dämpa de arbetslöshetssiffror som har förutspåtts.

För någon dag sedan rapporterades om att av 100 000 varsel som utfärdats det senaste året så har "bara" 63 procent av alla varsel verkställts.

Idag meddelar Swedbank att inköpschefsindex för industrin ökar för fjärde månaden och att det är en ökning på bred front som sker. Givetvis handlar det om ökningar från låga nivåer, men det gör att ytterligare varslade industriarbetare sannolikt kommer att slippa undan arbetslösheten som annars väntade.

Även på internationell nivå kommer tydliga tecken på en vändning. Internationella valutafonden, IMF, tror att världsekonomin växer med 3,1 procent, något som man bara för någon månad sedan trodde skulle landa på 2,5 procent.

Det här handlar om konkreta tal tillsammans med mer eller mindre stora gissningar från samma expertis som inte såg krisen komma för ett år sedan. Men samtidigt så hör man runt omkring sig många som säger att det, på företag där det varit problematiskt, nu återigen ökar i orderböckerna och att den varslade personalen i flertalet fall får positiva besked om framtiden.

Krisen för alla som redan är drabbade blir givetvis inte lättare att bära för att deras grannar och tidigare arbetskamrater får positiva besked om framtiden, men det borde ändå inge en större optimism om framtiden även för egen del än vad som var fallet före sommaren när rubrikerna fortfarande var nattsvarta.

De positiva signalerna är även något som gagnar alliansregeringen och som, om utvecklingen fortsätter i rätt riktning och kanske även ökar kommer att legitimera mycket av den politik som de har fört där man inte hur lättvindigt som helst har delat ut pengar till höger och vänster som man i en snabb vändning, som vi nu kanske ser, inte hade behövt göra sig av med.

Andra bloggar om , , , , , ,