Tvingas Englas mamma Carina ut på arbetsmarknaden?

Jag är medveten om att jag kanske trampar på minerad mark, men jag kan ändå inte låta bli att undra.

Carina Höglund, mamma till den mördade Engla, har fått sin ersättning från Försäkringskassan sänkt från 100% till 75% för att hon medverkat i framtagandet av en bok om hennes dotters död som snart kommer ut till försäljning.

Försäkringskassan anser att detta visar att hon "visar på ökad arbetsförhet".

Aftonbladet skriver att författandet gör henne till arbetsför. Det framgår dock inte av själva artikeln om och i så fall hur mycket pengar hon har tjänat på boken som ännu inte kommit ut eller om bedömningen helt är grundad på att hon har medverkat till en arbetsinsats.

Inte ens reportern som skrivit artikeln, Aftonbladets Carina Bergfeldt, vet om en inkomst är grunden för Försäkringskassan eller inte. Hon säger sig inte ha en aning om detta har med beslutet att göra.

Det är inte givet att Carina Höglund, bara för att hon lyckats medverka i arbetet med en bok om sin döda dotter, har kraft nog att ta det jobb på 25% som Försäkringskassan bedömer.

Det är en luddig bedömning så länge det inte finns svar på frågan om hon har "arbetat" för en inkomst eller ej. Om hon har tjänat pengar på sin insats är frågan betydligt mer klar. Då är Försäkringskassans bedömning mer rimlig.

Tyvärr kan varken Aftonbladets artikel eller ansvarig reporter ge ett svar på den fråga som var den första jag ställde mig.

Andra bloggar om: , , , , , ,