Sociala medier som affärsnytta för företag

Det är inte helt enkelt att förklara, för en vän som inte är bevandrad i sociala medier, varför det är så intressant och hur detta kan öppna nya dörrar och enorma möjligheter.

Att förklara det för företag är säkerligen inte ett dugg enklare. Orsakerna är säkert olika beroende på om det handlar om små eller stora företag. Men oavsett detta så är nyttan av sociala medier för företag beskriven på ett alldeles utmärkt sätt av Brit Stakton på JMW Kommunikation.

"Sociala medier och dess affärsnytta blir allt mer tydlig. Vågar vi
ha ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till nätet kommer det leda
till strategisk affärsutveckling för de allra flesta verksamheter. Det
är inte skillnad på det analoga och digitala i grunden. Det är våra
behov och vår nytta som människor som styr och som gestaltas via nya
tjänster som i slutändan påverkar produkt, service- och tjänsteutbudet
för varje företag.

Alltså blir näthandelns vinnare i framtiden den som bäst förstår att
integrera något så grundläggande som våra beteenden när vi går det
analoga konsumentvarvet i butik. The other way around då? Ja framtidens
vinnare för den analoga butiken är den som har koll på vad som skett på
nätet för olika varumärken och som kan använda den kunskapen på ett
relevant sätt."

Läser man det här, och resten av hennes text, så borde närvaron i sociala medier vara fullkomligt självklar för alla företag anpassad utifrån deras verksamhet och vilken typ av kunder de har.

Andra bloggar om: , , ,