Sahlins förtroendekris fortsätter

Det har blivit mycket Mona Sahlin och socialdemokraterna här den senaste tiden och här kommer ytterligare en intressant notering.

Det handlar om den undersökning som sker kvartalsvis och som handlar om vem svenska folket har förtroende för som statsminister.

Senaste undersökningen i maj gav Reinfeldt ett övertag mot Sahlin med 64 mot 21 procent. Den undersökning som nu har skett i slutet av augusti visar upp en marginell förändring som snarare bekräftar resultatet från maj.

Reinfeldt landar nu på 60 procent och Sahlin på 20 procent.

Trots de positiva opinionsresultaten för partiet socialdemokraterna den senaste tiden, något som likaväl kan bero på andra orsaker och faktiskt bekräftas av den här undersökningen, så kvarstår det allra viktigaste problemet för partiet:

Socialdemokraterna har inte en partiledare som inger det förtroende hos svenska folket som krävs för att kunna vinna ett val som kommer att handla om två statsministerkandidater i september 2010.

Andra bloggar om: , , , , ,