Positivt att Bodström förespråkar friskolor

Att det blir en brännhet fråga för socialdemokraterna centralt när Thomas Bodström sätter sig i styrelsen för Pysslingen förskolor och skolor AB är kanske inte så konstigt.

Jag tycker att det är bra och det allra bästa är Bodströms egen förklaring om att det i grunden handlar om att han och familjen är väldigt nöjda med verksamheten samtidigt som han pekar på brister som kan förekomma hos andra friskoleverksamheter.

Är det inte exakt detta saken handlar om?

En friskola är inte, lika lite som en kommunal skola, av naturen ett dåligt alternativ. Det handlar om att ha en seriös plan och ett seriöst genomförande som utgår ifrån de riktlinjer som Skolverket har satt upp och själva är satta att bevaka.

Andra bloggar om , , , ,