Sätt dit tjuvarna som stal din iPhone

Integritet är en svår avvägning för varje individ. Vad vill vi dela med oss till omvärlden och vad ska hållas personligt?

Grunden för mig är att det, så långt det inom rimliga gränser är möjligt, ska vara individen själv som styr var gränsen går.

Möjligheter att följa människor i olika social medier, via exempelvis gps-angivelser, har ökat dramatiskt. Detta är något som kan missbrukas men som rätt använt är användbart för en enrom mängd med tjänster som vi idag inte ens har sett.

Mobilen kan även användas för att få den som stjäl den ifrån dig att åka dit. I den senaste versionen av iPhone kan man använda en tjänst som heter Find My iPhone och som enkelt beskrivet kan lokalisera var telefonen befinner sig samt att man kan blockera den och förse den med ett meddelande.

Att tjänsten fungerar har bevisats i Colorado där 15-årige Dustin Simantob fick fast de som stal hans iPhone med hjälp av den här tjänsten eller historien från Pittsburgh som berör samma ämne. Mashable sammanfattar:

"Simantob and his father get robbed and his iPhone happens to be one of
the stolen items. Find My iPhone tracks down the phone to an exact
address, where the police are able to recover the stolen property and
arrest the criminals in question."

Deras slutsats efter den här historien är ganska självklar – If that story doesn’t sell the Find My iPhone feature, than I don’t know what will och frågan är väl snarare vilka idéer om andra användningsområden som den här tekniken kan användas för.

För en lekman på området så låter det som tekniker och tjänster som på ett mycket effektivt sätt skulle kunna användas för att spåra en rad olika typer av stöldbegärliga ägodelar. Det första som slår mig är att det borde vara möjligt att på ett mycket enkelt sätt följa var en stulen bil tar vägen.

Gränsdragningen är som sagt var svår att göra, inte minst när tekniken blir komplicerad att förstå sig på och därmed styra utifrån egna referenser, men om grundtanken är att det hela tiden finns avgränsningar som innebär att individen själv kan styra och strypa möjligheter för obehöriga att komma åt information så finns det enorma framtidsmöjligheter som kan bidra till ett tryggare samhälle.

I varje fall är de båda aktuella historierna om hur Mobile Me och Find my iPhone har bidragot till gripandet av brottslingar ett positivt exempel som inte går att blunda för.

Tipstack till Stefan Ronge som twittrade om Mashables texter om Find my iPhone.

Andra bloggar om , , , , , , , , ,
Intressant.se