Piratpartiet står inför stora problem

Det är förvisso så att piratpartiet har lyckats samla drygt 50 000 medlemmar, något som de är tvåa efter moderaterna med, men när de nu officiellt har tagit beslut om att ställa upp i val både till riksdag och i utvalda kommuner så blir jag ändå fundersam över hur de ska lyckas knyta ihop säcken till något realistiskt.

Jag var tidigare i sommar igång och funderade över vad piratpartiet skulle kunna tänkas driva för frågor på kommunal basis. Jag tyckte då att det var svårt att komma fram till inriktningen. Snarare handlar det för mig om att de ska kunna driva ett program som inte enbart punktmarkerar vissa frågeställningar utan faktiskt tar ett ansvar för den helhet som vi är beroende av. Det handlar inte minst om att vara överens i frågor som man tidigare inte har tagit ställning till

De kommunala frågorna handlar om människors vardag på ett helt annat sätt än att diskutera integritetsfrågor på EU- eller riksdagsnivå.

Det handlar om vägar, dagis, skolor och omsorgen i andra sammanhang. Tillsammans med integritetsbasen som fundament är det där som det måste finnas svar på frågor för att människor ska rösta lokalt på piratpartiet.

Det finns goda tankar i Falkvinges debatt-text, men det känns även en smula naivt i vissa delar. Dessutom, som Niclas Strandh mycket riktigt påpekar, så framträder en märkligt elitistisk framtoning i texten:

"Vi är fortfarande en ung organisation. Därför är det viktigt för
Pirat­partiet att det är våra allra skarpaste representanter som banar
vägen för lokal politik: partiets styrelse kommer att ställa mycket
hårda krav på de lokala organisationer som vill ställa upp i lokala
val, och bara låta de mest kvalificerade gå vidare till att skaffa
landstingsblå och kommunalvita valsedlar i september 2010 bredvid de
riksdagsgula."

Just här, när det helt plötsligt ska handla om skarpa representanter så diskvalificerar man med en gång många av alla unga och entusiastiska människor som har varit med och tagit piratpartiet till var de är idag. Det finns säkerligen många med oerhörd potential i partiet, men att förvänta sig att de ska vara slipade och skarpa för att driva en kommunal politisk agenda direkt är märkvärdigt märkligt ifrån piratpartiet.

Det finns en mycket stark grund i det som tog partiet in i EU-parlamentet, och det var just därför jag bidrog till detta med min röst, men dagens tillkännagivande är inte på långa vägar det besked som jag hade velat ha för att kunna se piratpartiet som ett alternativ om ett drygt år.

Andra bloggar: Anna Troberg, Ulf Bjereld, Törnebohm

Andra bloggar om , , , , , ,
Intressant.se