Har Sahlin pratat med Bodström om FRA?

Förutom löften till landets pensionärer så lovar Mona Sahlin även att FRA-lagen kommer att avskaffas om de vinner valet nästa år.

Frågan är hur hon med ett sådant beslut ska hantera det faktum att FRA-lagens egen pappa Tomas Bodström finns i den innersta kärnan av hennes eget parti. Har även han ändrat uppfattning när opinionstrycket blev för hårt eller står han fast vid sin inställning till hur svenska folket ska övervakas?

Eller handlar det kanske bara att frågan ska "återremitteras" till Bodströmsamhällets upphovsman så att han även är den justitieminister som får införa den riktiga FRA-lagen?

Innan det går att ta något av dett på allvar så måste de rödgröna partierna presentera hur de vill ersätta den FRA-lag som finns nu. jag utgår nämligen ifrån att det inte handlar om att slänga den i papperskorgen och inte ersättas.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , Intressant.se